info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fördubblad vinst för JM

JM gjorde en vinst på 1 209 miljoner kronor under år 2000. Det är en ökning med 91 procent jämfört med 1999.

I resultatet ingår SPP-medel om 78 miljoner kronor och fastighetsförsäljningar med 535 miljoner kronor.
Nettoomsättningen hamnade på 6 849 miljoner kronor. Omsättningsresultatet för JM visar tydligt att bolagets verksamhet i Sverige är starkt koncentrerad till huvudstaden. Affärsenheten Stockholm hade en nettoomsättning på 2 421 miljoner kronor, medan verksamheten i resten av landet kom upp i en nettoomsättning på 1 803 miljoner kronor.
Under året avyttrade Skanska sin majoritetspost i bolaget till knappt 70 svenska och utländska institutioner. SEB fonder och Nordea fonder är med sina 14,9 respektive 9,8 procent av aktierna största aktieägare. Det utländska ägandet i bolaget har ökat kraftigt och uppgår nu till 22 procent.
Antalet anställda i bolaget var vid årets slut 2 265 personer. Av dem var 1 223 byggnadsarbetare, en minskning med 113 jämfört med 1999, och 1 042 tjänstemän, en ökning med 112 jämfört med 1999.
På JM tror man att resultatet för år 2001 kommer att förbättras jämfört med år 2000. Man tror bland annat mycket på de större marknaderna utanför Stockholm, det vill säga Uppsala, Göteborg, Malmö. Oslo och Köpenhamn.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fördubblad vinst för JM

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig