info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Förbud minskade cancerfall

Asbestförbud har räddat liv. Det visar en ny forskningsstudie. Det bedöms ha hindrat 24 nya fall av lungsäcks- och lungcancer per år, många bland byggnadsarbetare.

Förbudet mot asbest på 1980-talet och andra åtgärder mot asbesten, har räddat arbetares liv. Bland dem som kom ut i arbetslivet på 1980-talet är risken att insjukna i dödliga cancerformer klart mindre, än bland dem som började arbeta på 1960-talet då asbest användes som mest. Det visar en ny studie.
-Om den grupp som idag är 60 år skulle haft samma risk för lungsäckscancer på grund av asbest som de som började arbeta på 1960-talet, så skulle det inträffat cirka 12 fler fall år 2012. Lägger man till risken för lungcancer som är minst lika stor, så innebär det ungefär 24 fler fall per år av cancer med mycket hög dödlighet som förebyggts genom asbestförbudet och åtgärder på arbetsmarknaden, säger Bengt Järvholm. Han är professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och en av personerna bakom studien.

Dödlig lungsäckscancer

Asbest har skördat många byggnadsarbetares liv. Bara under åren 1971-2009 insjuknade 449 byggnadsarbetare av olika slag i den dödliga lungsäckscancern mesoteliom, som orsakas av asbest. En sjukdom som visar sig 30-50 år efter exponering. Till det kommer ungefär lika många fall av lungcancer varje år.

Användes i stor omfattning

Från 1950-talet och framåt användes asbest i stor skala i byggbranschen och industrin. Men när farorna uppmärksammades kom restriktioner och Arbetsmiljöverket totalförbjöd materialet 1982. 1976 enades byggbranschens parter enats om att sluta använda materialet. Sammantaget innebar detta en drastisk minskning av användningen.
För Bengt Järvholm är det självklart att detta minskat risken för att bli sjuk, men han säger att det är viktigt att man nu har mätbara bevis för att stoppet haft effekt.
– Eftersom det tar lång tid att insjukna har det tagit en oerhört lång tid innan man ser förändringen, säger han.

”Asbest är lika farligt idag”

Fortfarande dör varje år cirka 130 personer på hela arbetsmarknaden i mesoteliom och ungefär lika många i lungcancer. Många av dem är byggnadsarbetare.
-Det är huvudsakligen personer som exponerades före förbudet. Dessa siffror kommer att minska bland yngre personer, säger Bengt Järvholm.
Däremot varnar han för att ta lättvindigt på asbestrisken. Asbest är fortfarande lika farligt. Och stora renoveringar väntar bland annat i miljonprogrammen där det finns mycket asbest.
– Asbest är lika farligt idag. Det handlar om att inte utsätta sig för materialet. Flera av sjukdomarna är dödliga och för fler flera av dem finns ingen bot, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Förbud minskade cancerfall

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig