info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

För lite forskning, en orsak till nekad ersättning

För lite forskning. Det är en av flera orsaker till att det hittills varit svårt att få arbetsskadeersättning för diskbråck. Men en ny rapport kan ändra på detta.

Tom Aspengren, jurist på LO-TCO Rättsskydd, driver rättsfall för personer med belastningsskador för LO-TCO:s räkning. Enligt Aspengren är det lättare att driva mål för medlemmar med ”ospecifika ryggsmärtor”, eftersom det finns mer forskning kring detta, jämfört med diskbråck specifikt.
– Det finns mer vetenskapligt stöd för att tunga lyft i kombination med vridning, samt helkroppsvibrationer, ger ”ryggont” i allmänhet, vilket gör bevisningen lättare för LO-TCO Rättsskydd i dessa fall.

Dubbel risk jämfört med tjänstemän

En studie gjord vid Umeå universitet 2012 om diskbråck i byggbranschen, visar dock att hantverkare i vissa byggyrken löper nära dubbelt så stor risk att få diskbråck, om man jämför med tjänstemännen i branschen. En rad andra studier visar att lyft påverkar diskarna i ryggen, alltså att arbetsmiljön kan ha en skadlig inverkan på diskarna.
Särskilt skadliga är tunga lyft för personer som redan har vissa, ibland okända, svagheter i ryggen i form av så kallade degenerativa (ålders-)förändringar. Men försäkringskassan, försäkringsmedicinska rådgivare och domstolar vill ofta få det till att diskbråck inte har något med arbetsmiljön att göra alls, utan enbart orsakas av bakomliggande åldersbetingade förändringar i ryggraden.

Efterfrågar bevis från försäkringskassan

Tom Aspengren menar att diskbråck ofta har sin grund i två olyckliga omständigheter: en viss svaghet i ryggen och hård belastning på jobbet.
Eftersom arbetstagaren är försäkrad i ”befintligt skick”, det vill säga är försäkrad även om denna tidigare haft ryggont, borde försäkringskassan och de försäkringsmedicinska rådgivarna fördjupa sina resonemang kring ”degenerativa förändringar” lite mer, anser han.
– När försäkringskassan säger att det är degenerativa förändringar som är orsaken till smärtan, borde de kunna påvisa att det är en sådan process på gång, att den processen verkligen orsakar besvären. Men försäkringskassan behöver oftast inte bevisa detta. Det är i stället vi, som ska bevisa att det inte är degenerativa förändringar som är orsaken till smärtan, säger Tom Aspengren.

Rapport från 2014 kan vägleda

Tom Aspengren anser också att värderingen av olika läkares yttranden, i många fall är lite skev.
– Det räcker oftast att en läkare, eller försäkringsmedicinsk rådgivare, misstänker att diskbråcket kan bero på något annat, för att försäkringskassan ska säga nej.
2014 kom en ny heltäckande statlig rapport som heter ”Arbetets betydelse för ryggbesvär” (en så kallad SBU-rapport). Rapporten går igenom all vetenskaplig litteratur på området, tusentals studier gällande ryggbesvär.
Professor Eva Vinbladh, specialist i arbets- och miljömedicin, tror att rapporten kan komma att vägleda domstolarna i sitt beslutsfattande i framtiden.
– Rapporten visar att det finns vetenskapligt stöd för att diskbråck kan utlösas av lyft (”manuell hantering”).

”Begär remiss”

Enligt Inspektionen för socialförsäkringen, som studerat hur försäkringskassan fattar beslut i arbetsskadeärenden, är det större sannolikhet att få sin skada godkänd om det finns en arbets- och miljömedicinsk utredning i botten.
– Man ska alltid begära en remiss till arbets- och miljömedicinsk klinik för att få en ordentlig utredning. Eller söka själv, det finns kliniker som inte kräver remiss, tipsar Eva Vinbladh.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: För lite forskning, en orsak till nekad ersättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig