info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Flest byggnadsarbetare lämnar facket

Allt fler svenskar väljer att lämna facket. Anslutningsgraden har minskat dramatiskt på bara ett år. Nedgången är störst bland byggnadsarbetare _ var fjärde byggnadsarbetare står nu utanför facket.

Inte sedan i början av 1970-talet har en så låg andel av löntagarna varit med i facket. Anslutningsgraden är nu nere på 72 procent (oktober -07)
vlket är en minskning med 4,4 procentenheter sedan oktober förra året. Minskningen är lika stor som den var mellan åren 2000 och 2006.
Det visar beräkningar som forskaren Anders Kjellberg vid Lunds universitet har gjort med hjälp av SCB.
Fackförbunden har sedan i oktober i fjol förlorat 109 000 medlemmar. De fackliga a-kassorna har förlorat mer än dubbelt så mycket som fackförbunden, 346 000 medlemmar, var tionde medlem.
Nedgången är bred och gäller alla grupper, men är störst bland byggnadsarbetare. Nedgången beror inte enbart på en flykt från facket, utan att jobben blivit fler och de nya byggnadsarbetarna inte blivit fackmedlemmar.
Anders Kjellberg har flera tänkbara förklaringar till medlemsraset, skriver TCO-tidningen.
* Höjda egenavgifter till a-kassan gör att den fackliga kopplingen, som främjat facklig, rekrytering plötsligt vändes till en nackdel.
* Forskning visar att anställda väger kostnad mot nytta. När a-kassan fördyras ökar behovet av organisering.
* I högkonjunkturer minskar fackanslutning.
* Förändrade attityder, tillfälliga anställningar och lösare anknytningar till enskilda arbetsplatser kan förklara en liten del av det historiskt stora raset.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Flest byggnadsarbetare lämnar facket

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig