info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Flera brister bakom Helsingborgsolyckan

Det fanns allvarliga brister i samordningsansvar och systemfel i företagens rutiner för säkerhetsarbetet. Det ledde fram till den svåra Helsingborgsolyckan där två byggnadsarbetare dog och två skadades. Den slutsatsen drar Byggnads representanter som utrett olyckan.

Om inte bristerna åtgärdas kan en liknande olycka hända igen, anser Kjell Johansson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, som har gjort utredningen tillsammans med Remi Jönsson, regionalt skyddsombud i Helsingborg.
Utredningen kom till eftersom de var kritiska till Arbetsmiljöverkets utredning och till att åklagaren lagt ner förundersökningen om olyckan. Byggnads utredare har styrkts i sin uppfattning att brottsutredningen borde tas upp på nytt. Företag och beställare har inte följt arbetsmiljölagen och sett till att arbetsplatsen var säker, menar Kjell Johansson. Byggbolagen har inte gjort en tillräckligt bra riskvärdering och inte kontrollerat underentreprenörernas kunskaper.

Arbetsmiljön och säkerheten har fungerat inom företagen; Peab, som var totalentreprenör och Strängbetong, men det har inte fungerat i förhållande till underentreprenörerna. Den samordningsansvarige har inte tagit sitt ansvar, anser han. Den samordningsansvarige skulle se till att arbetet samordnades så att arbetsplatsen var säker. Ett problem är, enligt utredarna, att ingen säkert vet vem som var samordningsansvarig. Ytterst var det beställaren Epecon, men Peab agerade som om man var samordningsansvarig. Men ingen skriftlig dokumentation styrker att Epecon verkligen lämnat ifrån sig detta ansvar, berättar Kjell Johansson.
– Vi menar att skulden inte låg hos montagechef eller platschef, utan att olyckan beror på ett systemfel som finns hos både Peab och Strängbetong. Det finns regler för hur man ska agera säkert i båda företagen, men det följs inte alltid.  Det finns också stora brister då det gäller att förvissa sig om vilka kunskaper underentreprenörer har och att de kan jobba säkert, säger han.
Dessutom, menar han, är en stor brist att arbetsmiljöplanen inte har reviderats efterhand som arbetet fortskridit och nya faror tillkommit.

Olyckan hände därför att fel stämp togs bort. Det är oklart hur instruktionerna uppfattats, men konstruktionsstämp togs bort istället för formstämp. De som omkom var personal hos underentreprenörer som tillkommit under tiden, men inget styrker att de fått någon introduktion om risker och regler på arbetsplatsen.
Förslagen i rapporten är bland annat att:
*Förbundet begär att åklagaren tillsätter en ny utredning som prövar åtalsfrågan. Utredarna vill att entreprenörerna Peab och Strängbetong, blir föremål för rättslig prövning, liksom beställaren Epecon.
*Att man ska verka för att de som drabbats, skadade och anhöriga, får skadestånd.
*Att Byggnads ska uppvakta Arbetsmiljöverket för att få en skärpning av lagstiftningen då det gäller beställarens och den samordningsansvariges roll på arbetsplatsen. Vidare att flera föreskrifter ska bli straffsanktionerade med företagsbot.
* Vidare vill utredarna se över Byggnads egen utbildning för skyddsombud.
Där finns också rent konkreta förslag som till exempel att Strängbetong  särskilt borde märka konstruktionsstämp så att risken att ta fel minskar. Rapporten ska behandlas av Byggnads förbundsstyrelse och ska redovisas för berörda parter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Flera brister bakom Helsingborgsolyckan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig