info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler sökande till byggprogrammet

Allt fler elever söker till bygg- och anläggningsprogrammet. Bland yrkesprogrammen ökar bygg mest med 500 fler sökande.

Det har skett en nedgång på förstahandssökande till yrkesprogrammen sedan 2011/12. Samtidigt har andelen elever som söker ett högskoleförberedande program ökat. Även andelen elever som sökt till bygg- och anläggningsprogrammet har minskat, mellan 2011 och 2015.

Bygg- och anläggning ökar mest

I år har det dock skett ett trendbrott. Andelen elever som söker till bygg- och anläggningsprogrammet är något högre än förra läsåret, visar färska siffror från Skolverket.
Om man tittar på faktiska siffror är det 5008 elever som sökt bygg- och anläggningsprogrammet 2016/2017 i förstahand, vilket är 500 fler elever jämfört med förra läsåret. Antal sökande ökar för majoriteten av yrkesprogrammet, men bygg- och anläggningsprogrammet ökar mest.
– Det är relativt små tal och det är för tidigt att dra några växlar på det, säger Ingemar Klasson, kanslichef på BYN (Byggindustrins yrkesnämnd).

Hoppas att marknadsföring givit effekt

Uppgången kan delvis förklaras med att elevantalet har ökat till gymnasieskolan. Ökningen är 4 procent, 4 400 fler, jämfört med föregående läsår. Men det kan också finnas fler förklaringar till att nu fler elever väljer byggprogrammet.
– Vi hoppas också att den strävan och marknadsföring som vi gör för bygg- och anläggningsprogrammet har givit effekt. Jag hoppas också att unga ser på yrkesutbildningen på ett annat sätt än tidigare.
Kan den goda arbetsmarknaden inom byggbranschen spela roll för att fler elever väljer bygg?
– Det kan säkert också påverka. I stort sett alla yrkeskategorier inom byggbranschen saknar idag yrkesarbetare. Det är en bransch som går för högtryck och som behöver arbetskraft.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler sökande till byggprogrammet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig