info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler skadas efter fallolyckor på bygget

Fallolyckor ökar bland byggnadsarbetare som arbetar med schakt och rivning, liksom bland dem som jobbar med husbyggnad, väg och anläggning. Vanligast är fall på samma nivå, när man snubblar eller halkar.

Uppgifterna bygger på en sammanställning för Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd, för år 2001, över olyckor och sjukdomar som anmälts till försäkringskassan
Totalt sett minskade olyckorna inom husbyggnad, väg och anläggning 2001, efter att ha ökat 1998-99. Vanligaste orsaken till anmälningarna är: fallolyckor, skador från fallande föremål, överbelastning, samt skador från verktyg och maskiner. Däremot ökar olyckorna sedan tidigare inom schaktbranschen (mark-och rivning).
Belastningsskadorna ökar såväl bland gruppen mark och rivning som inom husbyggnad, väg- och anläggning. Bullerskadorna har ökat stort de senaste åren. Ökningen börjar i åldrarna från 35 år och uppåt. Flest som anmäler bullerskador finns i åldrarna 45-59 år.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler skadas efter fallolyckor på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig