info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler sjuka får sparken

Förhandlingar om uppsägningar av personliga skäl har ökat på grund av den nya sjukförsäkringsavgiften, som ökar företagens kostnader för anställda på sjukpenning. Det bedömer ombudsmän och förtroendevalda i Byggnads och Målareförbundet i en ny undersökning.

Det finns regler om rehabilitering av skadade arbetare. Men det är långtifrån alltid som dessa följs, konstateras det i utredningen som är gjord av Leif Nyrell, Byggnads, och Anders Pettersson, Svenska Målareförbundet. De anser att det inte är fler regler om rehabilitering som behövs, utan kunskap om de regler som finns både bland företagare och förtroendevalda.
Enkäter har gått ut till ombudsmän och förtroendevalda. I Byggnads har 39 personer svarat. De är avdelningsombudsmän och mb-ledamöter i de rikstäckande företagen Bravida, JM , NCC, NVS, Peab, Skanska och YIT. 16 ombudsmän i Målareförbundet har besvarat enkäterna.

I många fall tar inte arbetsgivarna det ansvar de har enligt lagen, för att rehabilitera sjuka och skadade. Ett exempel är den nya lagen om sjukförsäkringsavgift som infördes vid årsskiftet. Enligt ombudsmännen och de förtroendevalda i enkäterna har den fått arbetsgivare i branschen att säga upp anställda.
Regeringen såg lagen som ett sätt att minska ohälsan. Den innebär att arbetsgivaren ska betala en särskild avgift för anställda som har hel sjukpenning, vilket har upprört flera arbetsgivarrepresentanter.
I undersökningen svara 44 procent att uppsägningarna av sjuka och skadade har ökat på grund av den nya sjukförsäkringsavgiften. Byggnadsarbetarna sägs då i allmänhet upp av personliga skäl.

Det är arbetsgivarens uppgift att göra rehabiliteringsutredningar. Men hela 79 procent anser att arbetsgivaren fullgör sin skyldighet mindre bra. Sex procent anser att de inte fullgör den alls. Kvalitén på de utredningar som blir gjorda varierar också. Generellt sett får företagen ett underbetyg på de gjorda rehabiliteringsutredningarna.
Att agera i rehabiliteringsfrågor verkar inte vara en högt prioriterad facklig fråga, konstaterar utredarna.
Enligt Leif Nyrell borde facket agera kraftfullare för att hjälpa de medlemmar som inte får rätt rehabilitering. Men det sker för sällan och kunskaperna är för dåliga bland de ansvariga i facket, menar han.

Fackliga företrädare har möjlighet att begära förhandling enligt MBL när det finns brister i rehabiliteringsrutiner. Men 28 procent begär inga sådana förhandlingar även om det finns brister och 48 procent gör det endast ibland.
– Det är ingen uppmuntrande siffra för oss, säger Leif Nyrell.
– Men jag hoppas att Byggnads nya policy för rehabilitering ska bli en vändpunkt, så att vi agerar bättre när vi ska hjälpa våra kamrater.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler sjuka får sparken

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig