info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler självmord inom bygg – nu vill forskarna ha din hjälp

En registerstudie med nästan 1,5 miljoner män, visar att självmordsrisken är mycket högre för personer i tunga arbetaryrken jämfört med tjänstemän. Nu kan du hjälpa forskarna att ta reda på mer.

"Det är viktigt att få så många berättelser som möjligt för att vi ska förstå" säger psykologen Mia Söderberg. Foto: Mostphotos/Göteborgs universitet

Förra året tog 1226 personer i Sverige sina liv. Den största gruppen, 873 personer, var män.
Forskare på Arbets- och Miljömedicin i Göteborg samkörde yrkesregister med sjukvårdsregister och då visade det sig att andelen självmord i byggbranschen var högre än i de flesta andra branscher.

Nu vill specialistläkaren Maria Åberg och psykologen Mia Söderberg inom Arbets- och Miljömedicin vid Sahlgrenska akademin ta reda på vad det beror på.

Man vet redan idag att män generellt har svårare att söka hjälp jämfört med kvinnor. Däremot vet man inte så mycket om sambandet mellan hur männens villkor på arbetsplatserna påverkar den psykiska hälsan. Detta område är fortfarande relativt outforskat.

– Hittills har vi intervjuat 14 personer i byggbranschen men vi kommer att intervjua många fler och vill gärna komma i kontakt med byggnadsarbetare som kan berätta om sina jobb, säger psykolog och docent, Mia Söderberg.

Det som kännetecknar yrken med relativt sett fler självmordsfall är att arbetsuppgifterna är fysiskt tunga. Ett av de yrken som hade flest självmordsfall, var bland annat grovarbetare i byggsektorn. Forskarna frågar sig nu om arbetsuppgifterna och situationen på jobbet, kan bidra till psykisk ohälsa hos vissa personer.

– Vi har en hypotes, att förslitningsskador och kronisk värk kan leda till psykisk ohälsa. Den som jobbar vidare trots ständig värk, eller inte längre kan jobba med det som den är upplärd som, kan bli nedstämd.

Två andra hypoteser som forskarna vill undersöka är om stressen i branschen kan påverka måendet, samt om det eventuellt saknas socialt stöd för anställda som mår dåligt.

– Den fjärde grejen som intervjuerna kan ge, är att vi får fram information om vad byggnadsarbetarna skulle vilja ha för stöd. Vad hjälper? Vad hjälper inte alls? Vad behöver man, om man ser att en arbetskamrat mår riktigt dåligt?

Den som vill bidra med kunskap om villkoren i branschen, kan kontakta:  

Mia Söderberg, Docent, Leg. Psykolog. Mail: mia.soderberg@amm.gu.se Telefon: 031-7866258

Alla som deltar får vara anonyma.

– Det är viktigt att få så många berättelser som möjligt för att vi ska förstå hur man kan jobba med detta inom byggbranschen, säger Mia Söderberg.

Behöver du hjälp?

Vid akut självmordsrisk, ring närmaste psykmottagning, akutmottagning eller polisen, 112.

Akuta psykiska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp av den lokala vuxenpsykiatrins jourverksamheter som har en mottagning i varje kommun eller stadsdel. Dessa lokala jourverksamheter har ofta öppet till klockan 22.

Om du är under 18 år kan du under dagtid vända dig till någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar.

Allvarliga psykiska problem

• Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
• Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Det finns en mottagning i varje kommun och stadsdel. Du kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

På några ställen i länet och i landet finns även mottagningar för unga, som vänder sig till personer från 16 år och uppåt. Dessa mottagningar drivs gemensamt av barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.

Lättare psykiska problem

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till sin vårdcentral för att få hjälp. Husläkare kan, om det behövs, remittera vidare till psykolog, psykosocialt team på vårdcentralen eller till öppenvården inom psykiatrin.

Jourtelefoner

Polis, ambulans, räddningstjänst:
Akut 112, annars 114 14. Dygnet runt.

Här finns länkar till fler stödlinjer. 

Källa: Mind.se

Nina Christensen, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler självmord inom bygg – nu vill forskarna ha din hjälp

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig