info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler medlemmar nöjda med facket

Byggnadsarbetarna har blivit mer nöjda med sitt fack. 39 procent är nöjda med helheten, två procent mer än för ett år sedan. Det visar Byggnads medlemsenkät.

Under hösten 2005 var bara 31 procent av Byggnads medlemmar nöjda med fackets löneförhandlingar. Ett år senare hade andelen nöjda gått upp till 39 procent. Lika stor var andelen som svarat att de är nöjda med fackets verksamhet i sin helhet, också det en uppgång, från 37 procent året före.
Förutom löneförhandlingarna är det arbetarskydd, studier, a-kassa, facklig information och tidningen Byggnadsarbetaren som fler blivit nöjda med under 2006. Byggnadsarbetaren är den verksamhet som flest är nöjda med, 82 procent (80 procent 2005).

Det utåtriktade opinionsarbetet får lågt och sjunkande betyg. Bara 14 procent är nöjda. En något lägre andel nöjda har det också blivit för avdelningarnas medlemsservice, 36 procent under 2006 jämfört med 37 procent 2005.
Uppgifterna kommer från den medlemsenkät Byggnads utredningsenhet genomfört bland 1012 slumpvis utvalda medlemmar under oktober och november 2006. 771 personer (76,2 procent) besvarade enkäten.

Enkätsvaren visar också att många inte har någon uppfattning om det är bra eller dåligt att Byggnads och Målarna planerar att slå ihop förbunden. 49 procent har svarat vet ej på frågan. 42 procent anser att idén är bra eller mycket bra medan nio procent tycker att idén är dålig eller mycket dålig.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler medlemmar nöjda med facket

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig