info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

A-kassan och Byggnads visar plussiffror – "Oro för jobben"

Medlemmar strömmade till a-kassorna under pandemin. Byggnads medlemstal ökade med 800 personer förra året medan a-kassan för byggnadsarbetare och målare fick nära 11 800 fler medlemmar. Idag är var tredje medlem i a-kassan endast medlem där.

A-kassan för byggnadsarbetare och målare fick nära 11 800 fler medlemmar. Foto: Mostphotos

Siffrorna över utvecklingen av fackförbunden förra året presenteras i en ny rapport från Arena idé. Att året präglades starkt av pandemin ledde till stora förändringar även för facken.

Liksom för de flesta andra fackförbunden strömmade medlemmar till Byggnads och Målarnas gemensamma a-kassa. Medlemstalet ökade från 118 700 till 130 500.

Också Byggnads medlemstal ökade med runt 767 yrkesaktiva medlemmar 2020. Den summan var ännu högre under första delen av året. Totalt har Byggnads 75 600 yrkesaktiva medlemmar, enligt rapporten.

– Man kan tänka sig att arbetare först gick med i facket på grund av oro för jobben i samband med pandemin, säger rapportförfattaren Anders Kjellberg professor i sociologi vid Lunds universitet.

Och vad beror minuset på i slutet av året?
– Det kan man inte säga säkert. Det kan ha berott på flera saker, att folk blivit arbetslösa och bytt bransch, pensionsavgångar eller att man såg att det trots allt var en bättre arbetsmarknad, så man kände sig säker.

Det kan ha berott på flera saker, att folk blivit arbetslösa och bytt bransch

I hela LO blev det 24 200 fler medlemmar under 2020, medan LO-kassorna fick drygt fyra gånger fler medlemmar.

En tydlig trend, både i Byggnads och på arbetsmarknaden i stort är att allt fler väljer att bara vara med i a-kassan. Det gäller idag var tredje medlem i Byggnads och Målarnas a-kassa. De direktanslutna i kassan har växt från tre procent 2001 till 33 procent 2019. Om utvecklingen ska fortsätta så är omöjligt att sia om, menar Anders Kjellberg.

I rapporten ”Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal” jämför han också organisationsgraden över tid. Under en lång tid har Byggnads haft den största minskningen av organisationsgrad av alla fackförbund.

Den har minskat med 23 procentenheter från 2006 till förra året då organisationsgraden var 58 procent. Liknande har utvecklingen varit i branscher som transport och hotell- och restaurang.

Rapportförfattaren Anders Kjellberg menar att det kan ha orsakats av att branschen förändrats.

– Flera av dessa branscher har stora arbetsmiljöproblem, osund konkurrens, kriminalitet och pressade priser. I byggbranschen förekommer långa kedjor av underleverantörer med stort inslag av utstationerade arbetare, säger han.

Flera av dessa branscher har stora arbetsmiljöproblem, osund konkurrens, kriminalitet och pressade priser

På arbetsmarknaden i stort steg förra året den fackliga organisationsgraden för första gången sedan mitten av 1990-talet. Den ökade från 60 till 61 procent bland LO-facken. Det tros främst bero på att allt fler utrikes födda gått med i facket.

Antalet anställda byggnadsarbetare som är folkbokförda i Sverige minskade förra året till 171 900 från runt 188 000 året innan, enligt SCB´s statistik.  Där ingår till exempel inte utstationerad arbetskraft. Pandemin är en trolig orsak till minskningen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: A-kassan och Byggnads visar plussiffror – "Oro för jobben"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig