info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

"Fler kommer att investera i bostadsbyggande"

Regeringen ska göra en genomgripande översyn av byggreglerna. Syftet är att modernisera regelverken och öka bostadsbyggandet.

I dag har regeringen tillsatt en tvåmannakommitté som ska genomföra en grundlig översyn av byggreglerna. Syftet med att översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggandet.

”Tydligare och mer transparent”

– Vi tar ett rejält grepp om regelkrånglet i byggbranschen. Det ska bli enklare, tydligare och mer transparent. De svenska byggreglerna ska i framtiden vara utformade så att de bidrar till ökad konkurrens och att byggherrar och entreprenörer får utrymme att utveckla bättre och billigare lösningar. Med tydliga spelregler kommer fler att vilja investera i bostadsbyggande, säger Peter Eriksson (mp) bostads- och digitaliseringsminister i ett pressmeddelande.
Översynen gäller utvalda kapitel i plan-och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler och föreskrifter.

22 åtgärder för fler bostäder

Kommittén ska även titta på regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. Utredningen ska också analysera hur regelverket ska utformas för att minska klimat- och miljöpåverkan. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 13 december 2019.
I juni 2016 presenterade regeringen ett bostadspolitiskt paket med förslag på 22 åtgärder för fler bostäder. En av åtgärderna var att göra en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: "Fler kommer att investera i bostadsbyggande"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig