info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler företag söker arbetstillstånd för balter

Antalet ansökningar om arbetstillstånd för balter har ökat.

I flera fall handlar det om monteringsarbete av småhus.
– Det finns en marknad och ett stort ekonomiskt intresse. Det är svenska aktörer som vill tjäna pengar, säger Roland Ljungdell, ombudsman på Byggnads i Malmö.
Den senaste tiden har flera byggföretag ansökt om arbetstillstånd för medborgare från Baltikum. Efter sommaren har Byggnads fått yttra sig om arbetstillstånd för ett 20-tal personer och avstyrkt i de flesta av fallen. Senast var det ett byggföretag som ansökte om arbetstillstånd för en lettisk medborgare som skulle utföra stenmonteringsarbeten i Malmö.
Lönen skulle uppgå till 12 500 kronor i månaden. För samma arbete får en svensk byggnadsarbetare 20 400 kronor. Det finns inga kollektivavtal.
– Det är ett sätt för svenska företag att få billig arbetskraft. Vi har arbetslösa byggnadsarbetare i Sverige som kan klara dessa arbetsuppgifter, säger Lars Jansson, chef på arbetsmarknadsenheten vid Byggnads.
I Skåne handlar det i flera fall om ansökningar från företag som tillverkar småhusdelar i de baltiska länderna. Monteringsarbetet sker sedan i Sverige. Ett svenskt byggföretag, som tillverkar prefabricerade hus i en fabrik i Litauen, ansökte om arbetstillstånd för fyra litauiska medborgare. Byggföretaget hade tidigare använt de litauiska medborgarna illegalt och står nu åtalat för brott mot utlänningslagen.
Ett estniskt byggföretag har ansökt om arbetstillstånd för fem estniska byggnadsarbetare för att uppföra villor i Staffanstorp.
– Vi har hög arbetslöshet och kompetensen att montera finns bland våra medlemmar. Den fackliga organisationen måste se till att svenska spelregler gäller, säger Roland Ljungdell.
Ansökan om arbetstillstånd lämnas in till invandrarverket som hämtar in yttranden från berörda länsarbetsnämnder. De låter i sin tur Byggnads yttra sig i frågan och går i de flesta fall på deras uttalanden.
– Om inte anställningsförhållandena är jämförbara med svenska saknas grund för beviljande, säger Per Bergsten, handläggare på länsarbetsnämnden i Skåne.
Underlaget lämnas sedan över till invandrarverket som i de flesta fall beslutar enligt länsarbetsnämndens yttrande.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler företag söker arbetstillstånd för balter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig