info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler fallolyckor inom bygg

Antalet arbetsskador och fallolyckor ökar under 2010, jämfört med 2009. Det visar färsk statistik från Arbetsmiljöverket.

Under flera år har arbetsskadorna minskat. Den totala minskningen är åtta procent per år i genomsnitt från 2003 och framåt. Det visar Arbetsmiljöverkets nya arbetsskaderapport. I byggbranschen minskade antalet anmälda arbetsolyckor med 11 procent från 2006 till 2009. Men nu ökar arbetsskadorna igen. Under 2010 inträffade 3652 arbetsskador, vilket är en ökning med sex procent jämfört med 2009. Det är totalt sett tio procent av alla inträffade arbetsskador. Även fallolyckorna ökar. Under 2010 inträffade 684 fallolyckor, vilket är åtta procent fler än under 2009.

Hård vinter orsak till olyckor

Arbetsmiljöverket har två förklaringar till ökningen. Dels den hårda vintern under två år i rad.
– Under 2009 och 2010 var det snö, halka och is i början och slutet av året. Det påverkar byggbranschen, eftersom det handlar om rörliga arbeten utomhus, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef på Arbetsmiljöverket. Under 2009 drabbades också Sverige och byggbranschen av en hård finanskris, vilket gjorde att aktiviteten bromsades upp. Det gjorde att antalet skador minskade. Antalet inträffade skador under 2010 (3652 skador) är lägre under 2008, då det var 3816 skador. Siffrorna beskriver antalet skador som inträffade under det faktiska året och de skador som anmälts till Arbetsmiljöverket. Självklart kan det finnas ett mörkertal av skador som inte anmälts till Arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler fallolyckor inom bygg

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig