info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler dödsolyckor i små företag

Antalet dödsolyckor i arbetslivet ligger på en högre nivå i år än tidigare och det finns en ökande tendens under de senaste tre åren. Men det går ännu inte att bekräfta att det rör sig om en ihållande uppgång. Det skriver arbetsgruppen - som fått i uppdrag av Arbetsmiljöverket att snabbutreda årets dödsolyckor - i en delrapport.

Rapporten som överlämnades i dag till Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg visar att olyckorna ökar något i antal. Det har inträffat fler dödsfall under första halvåret 2008 jämfört med motsvarande tid 2005-2007. Men arbetsgruppen konstaterar i sin delrapport att det inte kan bekräfta en befarad accelererande utveckling av antalet dödsolyckor bland förvärvsarbetande. Den har heller inte kunnat identifiera några nya faktorer som orsak till ökningen. Däremot finns det en tendens att en större andel av dödsolyckorna sker i små företag. 40 procent av dödsolyckorna inträffar i företag med 0-5 anställda och var femte dödsolycka drabbar enskilda företagare. Precis som tidigare är det flest dödsolyckor i traditionellt mansdominerade yrken och cirka 90 procent av dem som förolyckats på jobbet under senare år är män.
Arbetsgruppen har även tittat närmare på utvecklingen av arbetsolyckor och jämfört hur många sjukdagar olyckorna resulterat i under åren 2002 – 2007. Statistiken visar att antalet sjukdagar minskat, speciellt de med långa sjuskrivningsperioder, som ofta hänger ihop med allvarligare olycksfall. Att sjukskrivningsperioderna blivit kortare borde – enligt arbetsgruppen – bidra till en minskning av antalet olyckor med dödlig utgång då många av de allvarliga olycksfallen är potentiella dödolyckor. Men hittills har arbetsgruppen inte kunnat se någon sådan effekt.
Arbetsgruppen nämner i denna delrapport inga konkreta åtgärder för att minska dödsolyckorna. Men de för ett resonemang om att riskbilden blivit allt mer komplicerad och ger några exempel där de bland annat nämner att antalet små företag ökar, att personal hyrs in vid produktionstoppar, att mycket arbete utförs som ensamarbete och att aktörer med direkt arbetsmiljöansvar ökar.
Flera av dessa synpunkter stämmer väl överens med verksamheten inom byggsektorn.
En slutrapport med förslag till åtgärder ska vara klar den 29 augusti.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler dödsolyckor i små företag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig