info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fler dödas i fallolyckor

Sex människor har hittills i år dött i fallolyckor på byggen. Det är mer än under hela förra året.

Ökningen av antalet döda i fallolyckor är markant. År 2000 dog två personer i fallolyckor på byggen och år 2001 tre personer. Förra året dog fem personer i fallolyckor på byggen.
– Varenda dödsfall är ett för mycket, säger Maud Granström, som är arbetsmiljöinspektör i Luleå och projektledare i Sverige för EU:s fallskyddskampanj.

Samtidigt är hon inte förvånad över att det händer allvarliga olyckor. Inte efter att gått igenom hur det står till med skyddet mot fall på svenska arbetsplatser.
30 procent av alla olyckor i byggbranschen är fallolyckor. Dessa olyckor är allvarliga eftersom de ofta leder ofta till svåra skador och långa sjukskrivningar. Varje år sker cirka 1 000 fallolyckor i byggbranschen med minst en dags sjukskrivning, enligt uppgifter till försäkringskassorna. Det kan gälla allt från att snubbla och falla till att störta många meter. Men det finns ett mörkertal. Alla olyckor anmäls inte och vissa incidenter leder inte till någon sjukskrivning.

Maud Granström tycker att planeringen av byggena i allmänhet är mycket sämre idag. Hon ser det som en av de viktigaste orsakerna till både stora och små olyckor.
– Ute på byggena framhåller man ofta de korta byggtiderna som en orsak till olyckor. Men då är ju planeringen ännu viktigare. Det går inte att få jobbet ena dagen och starta upp nästa. Det är som att bara för att tiden är kort hoppar man över planeringen, samtidigt som det är då den behövs bäst, säger hon.
Brist på planering kan göra att det fasta skyddet inte kommer upp och att den skyddsutrustning som ska finnas, inte är på plats eller används.
Hon påpekar också att det faktiskt står i lagen att bygget ska tidplaneras.
En annan tendens Maud Granström har sett är att arbetsledningen ofta är ambulerande och mindre närvarande på många mindre arbetsplatser, samtidigt som det är deras ansvar att se till att skyddet fungerar. Dessutom har många byggföretag minskat ner på tjänstemän, som skulle kunna sköta en del av planeringen.

De vanligaste orsakerna till fall från höjder är: 1. lös stege, 2. fall från byggställning eller rullställning, 3. fall från arbetsbock eller pall, 4. fall från tak.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fler dödas i fallolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig