info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Finländsk arbetskraft lockas till Botniabanan

Representanter för Botniabanan raggar arbetskraft i Finland. Möten har hållits i Jakobsstad och Vasa. Intresset var stort men från Byggnads sida är man kritiska.

Under månadsskiftet september/oktober besökte en delegation från Botniabanan de finska städerna Vasa och Jakobsstad. Syftet var att väcka intresse för projektet bland finska entreprenörer och arbetare.
Intresset var stort. Ungefär 90 personer deltog vid vart och ett av informationsmötena.
-En av projektets utmaningar är resurserna. Varken marknaden i norrland eller ens Sverige kommer att räcka till, säger Jan Bergman, infomationschef på Botniabanan AB.
Botniabanan är på väg in i ett mer arbetsintensivt skede än någonsin tidigare. Just nu sysselsätter bygget cirka 400 personer, men redan efter årsskiftet kan ytterligare ett par hundra komma att behövas när flera nya delentreprenader drar igång.

Ändå är Byggnads avdelningar i norra Sverige skeptiska till projektledningens utflykter till Finland.
– Jag är lite förvånad över att de gör såna resor. Peab har sagt att de klarar brobyggena över Offersjön och Ångermanälven med eget folk. Och på den stora miljardentreprenaden som Skanska fått ska det räcka med att kalla hem anställda från utlandet, säger Lars Westman, ordförande på Byggnads i Sundsvall.
Han påpekar också att ett annat stort anläggningsprojekt, södra länken i Stockholm, i praktiken är avslutat, vilket torde ha frigjort en hel del arbetskraft.
Lars Westlund får medhåll av kollegan Ruben Åkerman i Umeå.
– Jag tycker det är lite överdrivet att leta folk i Finland redan. Det är bättre att ordentligt inventera resurserna här hemma först, säger han.
Bygget av Botniabanan beräknas vara avslutat under 2008. Den mest arbetsintensiva perioden nås troligen under 2005 och 2006. Arbetsmarknadsverket tror att projektet då ska sysselsätta cirka 1300 yrkesarbetare.

Johan Sjöholm
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Finländsk arbetskraft lockas till Botniabanan

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig