info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren 940×280 v1-2

Fick fel lön och sparken – tog strid och vann i rätten

Den polske byggnadsarbetaren fick fel lön och sparkades från jobbet utan giltiga skäl. Då stämde han sin arbetsgivare i domstol.

Foto: Mostphotos

Den 33-årige byggnadsarbetaren stämde sin arbetsgivare med hjälp av ett ombud enligt rättshjälpslagen.

Mannen hade jobbat i byggföretaget sedan den 13 maj 2019. I somras tog han kontakt med sin arbetsledare för att diskutera sin semesteransökan och fick då veta att anställningen hade upphört.

Enligt arbetsgivaren hade han ingen tillsvidareanställning utan visstidsanställning. Arbetsgivaren hävdade också att det var på grund av arbetsbrist som mannen inte fick jobba kvar.

Byggnadsarbetaren menade att uppsägningen var ogiltig eftersom företaget inte kunde leda i bevis att det var arbetsbrist. Han menade också att arbetsgivaren brutit mot turordningsreglerna. Flera personer som anställts efter honom hade kvar sina anställningar.

Mannen menade att det fanns personliga skäl till uppsägningen. En uppsägning av personliga skäl är inte är tillåten enligt lagen om anställningsskydd, Las, såvida den anställde inte misskött sig.

Han krävde i och med det ett skadestånd på totalt 150 000 kronor för brott mot fyra paragrafer i lagen om anställningsskydd.

Grunden för stämningen var också att byggnadsarbetaren tjänade 158 kronor i timmen vilket är en oskälig lön i förhållande till gällande kollektivavtal. ”Den lägsta lönen enligt byggavtalet är 183 kr i timmen.”, skriver byggnadsarbetarens advokat till Stockholms tingsrätt.

Mannen arbetade i snitt 225 timmar per månad, vilket ger en månadslön på 41 175 kronor.

Arbetsgivaren medgav att man kunde tänka sig att betala totalt 100 000 i allmänt skadestånd samt skadestånd för de olika brotten mot lagen om anställningsskydd.

Parterna kom till slut överens om att mannen skulle få insatt 185 000 kronor på sitt konto före den 14 december.

Stockholms Tingsrätt meddelade domen i tisdags.


Du läser: Fick fel lön och sparken – tog strid och vann i rätten