info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fiberskivor utreds efter larm

Vad händer med glasfiber i kombination med gips och cement? Det vill Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöråd, BCA, utreda efter att byggnadsarbetare slagit larm om olika besvär, när de arbetat med glasfiberskivor av olika slag. En enkät ska göras för utreda omfattningen av problemen.

Många företag har gått över till att använda glasfiberklädda byggskivor istället för kartongklädda byggskivor, efter krav för att minska risken för fuktskador. Men detta har lett till att många byggnadsarbetare rapporterat att de fått hosta, näsblod, samt klåda och utslag av damm vid hanteringen.
Därför ska nu frågan utredas. Att glasfiber kan irritera huden är känt.
-Enligt forskarna innebär glasfiber i sig inte någon hälsorisk eftersom fibrerna inte kan komma ner i lungblåsorna, säger Jörgen Eriksson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads.
-Det vi nu vill utreda är fibrer i kombination med gips eller cement, som finns i de här skivorna.

Därför har BCA, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, gett Arbets- och Miljömedicinska kliniken i Örebro i uppdrag att utreda effekterna av gips och cement i kombination med glasfiber. Framförallt vill man utreda hur det påverkar slemhinnorna i näsa och svalg.
Samma klinik ska också göra en enkät för att ta reda på omfattningen av problemen och om besvären skiljer sig åt vid arbete med olika typer av skivor. Om många rapporterar besvär, kommer forskarna specifikt att utreda dessa besvär. Enligt planerna ska 500 byggnadsarbetare delta i enkäten, som görs i Stockholm och Örebro.

Både fack och företag kräver en förbättring av materialen. Sveriges Byggindustriers arbetsmiljöexpert, Björn Samuelson, anser att det krävs en omedelbar materialutveckling från skivfabrikanterna för att lösa problemen med hanteringen.
Jörgen Eriksson anser att skivorna ska hålla den kvalitén att ingen personlig skyddsutrustning ska behövas när man hanterar skivorna.
Den som arbetar med skivorna ska ha personlig skyddsutrustning för att slippa besvär. Men det har många byggnadsarbetare inte informerats om.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fiberskivor utreds efter larm

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig