info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fem steg mot säker fasad

Över 100 000 bostäder har drabbats av fuktproblem på grund av enstegstätade fasader. Nu ska konceptet "Säker fasad" hindra att fler putsade hus drabbas av fukt.

Metoden med enstegstätade fasader har dömts ut av Högsta domstolen.
Att nybyggda putsade hus drabbats av fuktskador är naturligtvis ett problem för byggbranschen. Lösningen heter ”Säker Fasad”, ett koncept framtaget av
branschföreningen Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening (SPEF). Det handlar bland annat om att få bort bristande konstruktioner, slarv och dålig egenkontroll.
Byggtekniskt bygger ”Säker Fasad” på Boverkets nya regler om fasadbeklädnader som började gälla första juli i år. De tar fasta på principen att fukt som kommer utifrån inte ska kunna påverka material innanför. Med andra ord en konstruktion där det finns dränering mellan fasadbeklädnaden och regelkonstruktionen

Torr stomme
Det är alltid viktigt med en bra start. Det gäller även vid arbeten med putsade fasader. Därför ingår det i ”Säker Fasad” att stommen ska vara torr och rätt byggd.
Vid arbetet med putsen ska fasaden skyddas mot till exempel regn och kyla. Det kan handla om regnskydd och ibland, beroende på årstid, även väv. Är det plus fem grader eller kallare ska den inklädda ställningen och blandarstationen vara uppvärmda.

Godkända fasadsystem
Endast godkända fasadsystem får användas för att ”Säker Fasad” ska gälla. Fasadsystemen måste ha genomgått funktionstester av ett oberoende, godkänt testinstitut.
De krav som ställs är enligt Boverkets senaste regelverk. Tidigare har entreprenörerna plockat in billigare ”piratdelar” som passar i systemet för att sänka kostnaden. Det går inte längre. Om fasadsystemet inte är helt i original gäller inte ”Säker Fasad”.
En lista på vilka system som är godkända finns här: www.spef.org/certifiering/sakerfasad/fasadsystem.html

Krav på utbildning
Det ställs krav på rätt kompetens hos företagen och de anställda. För det första gäller att SPEF:s medlemsföretag är certifierade fasadentreprenörer vilket innebär dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet liksom att personalen genomgått SPEF:s utbildningsprogram för certifierad fasadentreprenör.
Dessutom kommer det nu krävas att bland annat murarna som ska utföra arbeten enligt ”Säker Fasad” får ytterligare utbildning på det aktuella fasadsystem som ska användas. Det handlar vanligtvis om en dag som innehåller en teoretisk del och en praktisk del.

Hårda kontroller
För att ”Säker Fasad” ska kunna garanteras så ska det under arbetets gång genomföras kontroller. De ska utföras av fristående experter som är certifierade i enlighet med SPEF:s kompetenskrav.
Kontrollen i samband med ”Säker Fasad” ersätter inte den vanliga besiktningen av byggprojektet.

Tio års garanti
SPEF har tagit fram ”Säker Fasad” tillsammans med leverantörer och försäkringsbolaget Gar-Bo.
Följer fasadentreprenören de villkor som ställs så lämnar fasadentreprenören en garanti på tio år på arbete. Entreprenören har i sin tur ett avtal med försäkringsbolaget som gör att garantin alltid kan fullföljas.


Byggnadsarbetaren nr 10, 2008. Byggnadsarbetaren var på plats när bostadsområdet Annehem i Lund fick fuktskador åtgärdade på grund av otäta fasader. I flera hus hade det läckt in så mycket vatten att det bildades pölar inne på golven.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fem steg mot säker fasad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig