info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fel inkomst ger förlust på 500 000

Många olika modeller används för att räkna ut livräntegrundande inkomst.

Och skillnaderna mellan modellerna är stor. Per-Erik Eliasson, arbetsskadad betongarbetare i Västerås anser att hans inkomst borde baseras på ackordsgenomsnitt. Det skulle ge honom upp mot 500 000 kronor mer fram till ålderspension.
Försäkringskassan i Västerås har i Per-Erik Eliassons ärende, räknat med att han skulle ha haft en inkomst som ligger på genomsnittsförtjänsten vid arbete på tidlön i Västerås. Men eftersom han arbetade i ett ackordslag när han skadades menar Per-Erik att han också nu skulle ha arbetat på ackord vilket skulle höja hans livränta med cirka 30 000 kronor per år.
Byggnads försäkringsombudsman Stig Forsgard varnar för generella modeller när det gäller att beräkna inkomst för arbetsskadade.
– Den livräntegrundande inkomsten ska ligga så nära den enskildes förtjänst som möjligt, säger han.
I Byggnads förekommer många varianter på hur man räknar ut livränta. Främst skiljer det på det timantalet som utgör beräknad årsarbetstid.
Stig Forsgard menar att en schablonberäkning av livränta bör utgår från en årsarbetstid på 1 800 timmar, inte mer som flera avdelningar uppgivit till arbetsskadade.
– Det är ytterst få arbetande som kommer upp i en årsarbetstid på 1 800 timmar, säger han.
Stig Forsgard beklagar att det finns olika beräkningsmodeller i avdelningarna. Han menar att lag och praxis bara kan tolkas på ett sätt.
– En inkomst, som ligger nära det individen skulle ha tjänat, ska multipliceras med 1 800 timmar. Till det ska semesterersättning och helglön enligt avtal läggas, plus ersättningar för de som kan styrka att de skulle ha haft till exempel övertids-, OB- ersättning eller traktamenten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fel inkomst ger förlust på 500 000

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig