info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Bluebeam 980×240 V49-50 PC

Fattas folk – här är byggyrkena med störst chans till jobb

Det råder fortsatt stor brist på arbetskraft inom byggsektorn. Här är listan på yrkena där det även om ett år kommer råda omfattande efterfrågan på personal.

Fortsatt brist på arbetare inom byggsektorn. Foto: Marta Bartosiak

I många branscher är det fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft. Satsar man på att jobba som civilingenjör, tekniker, lärare, fritidspedagog, läkare, sjuksköterska eller inom andra yrkesgrupper inom vård och omsorg ser framtiden ljus ut nu och, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos, även om ett år.

Detta gäller också många yrken inom byggbranschen. Arbetsförmedlingen lyfter fram följande yrkeskategorier där det kommer råda brist på folk även inom den närmaste framtiden.

  • Betongarbetare
  • Anläggningsmaskinförare och anläggningsarbetare
  • Murare
  • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
  • Golvläggare
  • Tunnplåtslagare
  • Kyl- och värmepumpstekniker
  • VVS-montörer

Bristen på arbetsföra inom branscherna som nämns hindrar sysselsättningsökningen i landet enligt Arbetsförmedlingen. För att möta behovet krävs det att ännu fler med utländsk bakgrund når arbetsmarknaden.

– Det är direkt avgörande för arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera och för att sysselsättningen ska öka, säger Olle Ahlberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

arrow_forward Senaste nytt
Annons
Byggnadsarbetaren 250×600 V49-50