info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fasta löner dämpar löneutvecklingen

Tidlönerna i byggbranschen håller ner löneökningstakten. Det visar Byggnads lönestatistik för tredje kvartalet.

I den stora gruppen trä-, betongarbetare samt murare, TBM-gruppen, ökade tidlönerna med måttliga 2 kronor per timme, 1,9 procent, från andra kvartalet 1998 till samma kvartal i år. Tidlönerna utgör 80 procent av det totala antalet arbetade timmar i yrkesgruppen.
Anläggarnas genomsnittliga tidlön sjönk med 3:53 kronor per timme under samma period. Därmed passerades de av både golvläggare och pappläggare i tidlöneligan.
Statistiken visar att också ackordslönerna har lägre ökningstakt nu än vid det förra mättillfället, andra kvartalet 1999. Bland Byggnads avtalsområden är det bara VVS-montörerna som förbättrat sin löneökningstakt.
För de plåtslagare som mäter enligt branschens prislista har utvecklingen varit gynnsam. Deras genomsnittliga löneökning från tredje kvartalet 1998 till samma period i år var 12:66 kronor per timme eller 10 procent. Därmed är plåtslagarna den yrkesgrupp som hade den högsta genomsnittliga ackordslönen i byggbranschen.
Löneökningstakten för alla Byggnads medlemmar hittills i år är 3,3 procent. Jämfört med föregående kvartal har lönerna minskat.
– Det beror på att vi inte haft något lönerevisionstillfälle hittills i år, säger Gunnar Ericson.
– Statistiken för fjärde kvartalet kommer att visa resultatet av de nya bygg- och anläggningsavtalen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fasta löner dämpar löneutvecklingen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig