info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre olyckor på bygget

Under 2004 anmäldes 2 880 byggolyckor och 1 628 fall av arbetssjukdomar i byggbranschen. Den vanligaste olycksorsaken är att någon tappar kontrollen över sin maskin, transportutrustning, verktyg eller liknande.

Det är preliminär statistik från arbetsmiljöverket som visar att antalet byggolyckor fortsätter att minska. Under 2003 inträffade 3 107 olyckor, att jämföra med 2 880 för 2004. Omräknat till antal olyckor per 1 000 sysselsatta så hamnade den så kallade frekvensen för 2004 på 12,3, vilken innebär en nedgång från 2003 då det noterades 13,0 olyckor per 1 000 sysselsatta. 1 031 av olyckorna som inträffade 2004 berodde på att byggnadsarbetarna tappade kontrollen över sin maskin, transportutrustning, verktyg eller liknande, 695 orsakades av fall och 476 olyckor berodde på fysisk överbelastning.
Även antalet anmälda arbetsjukdomar minskar. Från 1 994 år 2003 till 1 628 för 2004. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning var belastningskador och problem efter kontakt med kemiska produkter.
I statistiken ingår anställda inom bygg och anläggning.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre olyckor på bygget

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig