info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre nöjda med Byggnads

Framtidstron ökar bland Byggnads medlemmar. Men samtidigt minskar andelen som är nöjda med Byggnads.

Det visar resultatet av Byggnads senaste medlemsenkät som genomfördes våren 1999.
Mest nöjda där medlemmarna med tidningen Byggnadsarbetaren (85 procent nöjda) och Byggnads försäkringsavdelning (58 procent nöjda).
Minst nöjda är medlemmarna med Byggnads förhandlingsverksamhet (22 procent var nöjda, en minskning med 10 procentenheter sedan våren 1998.
17 procent av de tillfrågade trodde att byggnadsarbetarnas löneökningar ska bli större än för andra löntagare. För två år sedan var motsvarande siffra 3 procent.
34 procent av de tillfrågade tror att det kommer att bli lättare att få ett byggjobb. För två år sedan var motsvarande siffra 7 procent.
Däremot misstror en allt större andel av Byggnads medlemmar regeringens förmåga att sköta ekonomin. Därmed bryts den trend där missnöjet minskande avsevärt under något år, konstaterar Byggnads utredningsenhet.
Den senaste medlemsenkäten genomfördes våren 1998. Årets enkät genomfördes bland 500 slumpvis utvalda medlemmar, men med en tonvikt på medlemmar yngre än 30 år. Drygt 79 procent av de tillfrågade svarade.
Genomgående är att medlemmarna är mycket nöjda med sitt arbete. Däremot är de missnöjda med lönen och den fackliga verksamheten på jobbet.
Undersökningen visar också att nästan varannan medlem har tillgång till Internet. Men bara var femte av dem har tagit del av Byggnads hemsida på Internet.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre nöjda med Byggnads

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig