info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre jobb i byggsektorn

Orderingången till bygg- och anläggningsverksamhet har minskat betydligt de senaste månaderna, rapporterar konjunkturinstitutet.

Både husbyggare och anläggningsbyggare rapporterar om minskad efterfrågan och sammantaget uppger hälften av byggföretagen att orderstocken är för liten för företaget. Sysselsättningen i byggsektorn har också minskat de senaste månaderna.

Anbudspriserna är på väg ner och på anläggningssidan redovisar nästan hälften av företagen lägre priser.

Efterfrågan sjunker och hälften av byggföretagen uppger ”otillräcklig efterfrågan” som främsta hinder för verksamheten.

Bara ett av fem byggföretag uppger ”brist på arbetskraft” som främsta hinder.

Men byggföretagen räknar ändå med att såväl orderingång som byggproduktion blir ungefär oförändrad de närmaste månaderna.

Sysselsättningen väntas dock fortsätta att minska och man tror att anbudspriserna också kommer att sjunka något.

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet sammanställs i rapporten Konjunkturbarometern.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre jobb i byggsektorn

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig