info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnadsarbetaren v20

Färre inspektörer framöver – förebyggande arbetsmiljöarbetet blir lidande

Arbetsmiljöverket får inte de extra pengar de ansökt om för 2019. Det stod klart när vårpropositionen presenterades i onsdags. Konsekvensen blir att antalet inspektörer kommer att minska.

En ekonomiskt besvärlig situation – så beskriver tillsynschef Pia Zätterström det läge Arbetsmiljöverket befinner sig i just nu.

– Det gör att vi fattat ett beslut om att vi inte ersättningsrekryterar för de inspektörer som går i pension under 2019 och de som slutar för att de får andra jobb, säger hon.

Redan nu går det att se att det här kommer att få konsekvenser för tillsynsverksamheten under nästa år.

– Vi vet att vi har 10 inspektörer som går i pension 2019 och 6 brukar sluta ett normalt år, så vi blir minst 15 färre 2020.

Hur påverkar det er möjlighet att arbeta mot olyckor och en dålig arbetsmiljö i byggbranschen?

– Är vi färre inspektörer blir det färre inspektioner. Byggbranschen är alltid en bransch som vi prioriterar på grund av den höga olycksfallsrisken och för att det finns risker i arbetsmiljön.

Pia Zätterström menar att det här framför allt kan få konsekvenser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Dödsolyckor och allvarliga olyckor ligger inom den obligatoriska tillsynen. Så det här drabbar mer den riktade tillsynen i förebyggande syfte, den måste vi minska i första hand.

Annons
Bluebeam May PC

Du läser: Färre inspektörer framöver – förebyggande arbetsmiljöarbetet blir lidande