info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre byggskador

Skadorna minskar i byggbranschen. Det visar statistik över såväl olyckor som arbetssjukdomar. Sammanställningen har gjorts av Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd.

Förra året inträffade 1 509 byggolyckor. Det är detsamma som 10,2 olyckor per tusen sysselsatta, vilket är den lägsta olycksfrekvensen som någonsin noterats enligt rapporten. De olyckor som räknats är de som har lett till minst en dags sjukskrivning. Rapporten bygger på statistik från Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Historiskt få sjuka

Minskningen gäller även arbetssjukdomarna, det vill säga sjukdomar som inte orsakas av enskilda olyckor utan av exempelvis upprepad belastning. Under förra året registrerades 424 fall, vilket är en minskning med 121 fall jämfört med året innan. Antalet fall per tusen sysselsatta minskade därmed till 2,9, det är den lägsta noteringen någonsin.

Färre omkomna

Dödsolyckorna halverades nästan enligt den här statistiken, från Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd. Åtta personer omkom vid bygg- och anläggningsarbeten, det kan jämföras med fjorton året innan. Fjorton var å andra sidan en hög siffra jämfört med tidigare år.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre byggskador

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig