info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre byggjobb spår Ams

Den förväntade uppgången i byggbranschen har uteblivit helt. Arbetsmarknadsstyrelsens, Ams prognos visar att byggjobben blir färre under nästa år.

Enligt Ams har antalet sysselsatta i byggsektorn under årets första tre kvartal varit i stort sett lika många som under förra året. En förklaring till den uteblivna uppgången är många objekt färdigställts under året och att färre objekt kommit igång.
Anläggningssektorn har haft en något bättre utveckling än husbyggnad.

Under sommaren år 2004 spår Ams en viss optimism men som helhet förväntas det komma en nedgång i sysselsättningen under nästa år.
Det finns stora behov inom både bygg- och anläggningsverksamheten men lågkonjunkturen lägger band på markandens aktörer. Först vid tydliga signaler om bättre ekonomi sjösätts väntande projekt.
Antalet påbörjade lägenheter i år hamnar sannolikt på cirka 20 000. Den siffran förväntas stiga marginellt under nästa år. Det är främst den svaga utvecklingen i Stockholmsregionen som gjort att bostadsproduktionen är svag.

Ams spår också att byggbranschens svårigheter att rekrytera utbildad och yrkesvan personal kommer att förvärras när konjunkturen vänder uppåt. Byggsektorn har sedan år 1999 varit den bransch som haft svårast att hitta personal med önskad kompetens. En lösning som blivit vanligare är att byggföretagen vänder sig till bemaningsföretag.
Ams prognoser är hämtade från rapporten Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004. Ams har gjort intervjuer med 1 150 företag inom byggsektorn.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre byggjobb spår Ams

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig