info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre byggföretag planerar att nyanställa

Byggföretagen är försiktiga i sina förväntningar inför de närmaste månaderna. Byggandet förväntas vara oförändrat under perioden och företagen räknar med att anbudspriserna ligger kvar på en oförändrad nivå. Färre byggföretag än tidigare tänker nyrekrytera. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari.

Byggindustrin är fortfarande inne i en ovanligt stark konjuktur. Nio av tio byggbolag är nöjda med orderstockens storlek. Såväl sysselsättning som byggandet har stigit ytterligare de senaste månaderna. Men i horisonten skymtar nu tecken på en nedgång. Det är färre företag än tidigare som rapporterar om en ökning av aktiviteten i branschen. När det gäller nyanställningar så är det nu bara vart femte företag som planerar att nyrekrytera.
För några månader sedan planerade tre av fem byggföretag att nyanställa.
När det gäller tillgången på arbetskraft – som under lång tid varit ett problem för byggföretagen – så är bilden i princip oförändrad. Drygt två tredjedelar av företagen uppger arbetskraftsbrist som främsta flaskhalsen i verksamheten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre byggföretag planerar att nyanställa

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig