info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Färre arbetssjukdomar inom byggsektorn

Antalet arbetssjukdomar inom byggsektorn fortsätter att minska, för tredje året i rad. Mellan åren 2003 och 2005 minskade antalet anmälda arbetssjukdomar med 30 procent.

Siffrorna visar inkomna arbetsskadeanmälningar 2005 till arbetsmiljöverket för byggsektorn. Alla anställda i branschen ingår i statistiken. 2003 var antalet anmälda arbetssjukdomar 2000.
2004 var denna siffra 1600 och 2005, var den nere i 1400.
– Det är en ganska kraftig minskning. Det kan bero på att det varit fokus på stress och belastningsergonomi de senaste åren. Vi vill gärna tro det. 2004 gick vi ut till byggherrar och projektörer och informerade om deras ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatserna, säger Lotta Lundholm, handläggare på arbetsmiljöverket.
En annan tänkbar orsak är att fler tror att det inte lönar sig att anmäla. Även i arbetsmiljöverkets så kallade besvärsundersökningar, där även de som inte anmäler skador ingår, uppger allt färre av de intervjuade arbetsorsakade besvär.
– Det är samma tendens där. Det kan dock bero på att de som har besvär inte har någon anställning längre, eller har blivit förtidspensionerade, säger Lotta Lundholm.

Arbetsmiljöverket har även sammanställt siffrorna över antalet anmälda olyckor. Inom byggsektorn anmäldes 3500 olyckor 2003.
2004 var denna siffra 3200. 2005 var den 3100, det vill säga en minskning med 400 på tre år. Siffrorna gäller bara de olyckor som föranlett minst en sjukdag.
Det största problemet inom byggsektorn är belastningsskadorna, som drabbar en stor procentandel av yrkesarbetarna.
– Jag tror att det är mer effektivt att rikta kraven mot aktörer högre upp, istället för mot de enskilda företagen. Till exempel mot projektörer och byggherrar. Det är nog det enda sättet att verkligen få ner belastningsskadorna, säger Lotta Lundholm.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Färre arbetssjukdomar inom byggsektorn

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig