info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Farligt arbeta på inklädd ställning

Inklädda ställningar måste förstärkas för att motstå påfrestningar när det blåser kraftigt. Det visar ett projekt hos Sveriges Provnings-och forskningsinstitut (SP).

Väderskydd har blivit allt populärare på byggen eftersom det ger en bättre arbetsmiljö.
Men när det blåser utsätts en inklädd ställning för mycket större påfrestningar än en ställning utan inklädnad. Det leder till olycksrisker.
– Så fort man har en inklädd ställning ska man sätta mer förankring, säger Erica Waller, SP, ledare för projektet om inklädda ställningar.
Men det är inte bara infästningar som är viktiga utan också väggen som de fästs i.
– Många väggar idag är bara ett skal och inte alls bärande. Det är mycket viktigt att vara observant på det och veta vad man fäster i, säger Erica Waller.
I projektet har SP undersökt vilka laster en inklädd ställning utsätts för och hur lasterna fördelar sig på ställningen.
Beräkningar visar att det blir mycket stora påfrestningar i förankringsstagen när vinden tar tag i ett vindskydd.
Flera saker påverkar påfrestningen på ställningen. Inklädnadsmaterialets täthet, bland annat.
Beräkningarna visar att om en ställning förstärks enligt ett tätare förankringsmönster och med fler diagonalstag än en vanlig fasadställning, klarar den lasterna för en tät inklädnad. För inklädnader med nät blir påfrestningarna i längsgående led alltför stora och ställningen måste förstärkas ytterligare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Farligt arbeta på inklädd ställning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig