info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Farliga gaser i Botniabanans tunnlar

Tunnelarbetare på Botniabanan har utsatts för hälsofarliga gaser under sitt arbete. Nu vidtas en rad åtgärder som ska minska problemen.

– Allt eftersom tunnlarna har drivits längre in i berget har luften blivit sämre, säger Anders Byqvist, ombudsman på Seko.
Det beror dels på spränggaser och dels på diesel från fordon.

Problemet uppmärksammades under våren då arbetare klagade över bland annat besvär i halsen.
– Det har inte varit en acceptabel miljö, men det är ingen konflikt med företaget, säger Anders Byqvist.

Han betonar att arbetsgivaren har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med situationen. Anders Bergman, ansvarig platschef på Skanska, säger till Tidningen Ångermanland:
– En sak är klar och det är att vi inte på något sätt tummar på säkerhetsarbetet, oavsett vad det kostar.

Han säger till tidningen att företaget nu tätar skarvar i ventilationstuberna, byter ut vissa tubavsnitt, lagar hål och trimmar in ventilationsanläggningen.

Genom tuberna trycker fläktar in luft utifrån i tunnlarna, och gaserna trycks ut när cirkulation uppstår. Detta har alltså inte fungerat bra nog. Utöver ovan nämnda åtgärder har arbetarna försetts med gasmätare, och ska genast lämna tunneln om de ger utslag över acceptabel nivå.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Farliga gaser i Botniabanans tunnlar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig