info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Får firman sparka en anställd som slarvar med skyddslinan?

Är det tillåtet att säga upp en arbetstagare som inte följer säkerhetsinstruktioner? Byggnadsarbetaren bad en expert reda ut.

Kan en anställd som slarvar med fallskyddet får sparken?
Kan en anställd som fuskar med fallskyddet få sparken? (Genrebild: Personerna i bild har ingen koppling till innehållet.) Foto: Mostphotos (montage)

Nyligen dömdes ett skånskt takföretag till företagsbot på 400 000 kronor efter en allvarlig olycka där en plåtslagare skadades svårt.  

Anneli Ohlsson Anderbjörk är förbundsjurist på fackförbundet Byggnads.
Anneli Ohlsson Anderbjörk, förbundsjurist på Byggnads.

Dagen innan olyckan hade företagets skyddsombud uppmanat plåtslagaren att använda personlig fallskyddsutrustning. Men plåtslagaren hämtade aldrig ut någon sele.

Tingsrätten i Kristianstad menar att plåtslagarens agerande inte spelar någon roll för skuldfrågan, eftersom arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar.

Men tingsrätten skriver också att: ”I förlängningen kan det bli aktuellt att säga upp den arbetstagare som inte använder sig av nödvändig skyddsutrustning.”

Efter Byggnadsarbetarens artikel har det uppstått diskussion i sociala medier om vad som egentligen gäller. Får ett företag säga upp en anställd som inte följer säkerhetsreglerna?

– Det enkla svaret är att det som tingsrätten säger stämmer, men att det är lång väg dit, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk, förbundsjurist på Byggnads.

Innan en uppsägning kan bli aktuell måste arbetsgivaren:

Läs också Plåtslagare slarvade med fallskyddet – företaget får jättebot

  • Se till att skyddsutrustningen finns tillgänglig.
  • Se till att anställda fått information och tillräcklig utbildning.
  • Säga till arbetstagare som inte följer säkerhetsinstruktionerna.
  • Ge varning om att fortsatt misskötsamhet kan bli grund för uppsägning.

Vägen till avsked är alltså lång. Att en anställd slarvat vid något enskilt tillfälle räcker inte.

– Det är väldigt många trappsteg att nå upp till, Anneli Ohlsson Anderbjörk.

– Men om en arbetsgivare gör allt rätt och arbetstagaren trots det inte använder skyddsutrustningen, om det är fråga om upprepad misskötsamhet, då skulle vi kunna prata om att det föreligger sakliga skäl för uppsägning.     

Arbetsgivaren måste kunna bevisa att den har gjort alla de här sakerna som krävs, annars är det inte grund för uppsägning.

Men vid en uppsägning är det arbetsgivaren som har bevisbördan, påminner Anneli Ohlsson Anderbjörk.

– Vi får ofta höra från arbetsgivaren att: ”Jag har ju sagt till dem att använda skyddsutrustning.” Och så svarar våra medlemmar att den inte finns tillgänglig, säger hon.

– Arbetsgivaren måste kunna bevisa att den har gjort alla de här sakerna som krävs, annars är det inte grund för uppsägning. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, sedan ska arbetstagaren medverka till arbetsmiljöarbetet.

Bristande fallskydd är en av de saker Arbetsmiljöverket oftast slår ned på när byggarbetsplatser inspekteras. Exemplet med det skånska takföretaget slutade med en tingsrättsdom, men det vanligaste är att myndigheten beslutar om en sanktionsavgift.

– Då händer det att arbetsgivaren drar vitet på lönen för arbetstagaren som inte haft skyddsutrustning, och det är inte tillåtet, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk.

– Det är värt att påpeka, för många arbetstagare tror att de får skylla sig själva. Men det är arbetsgivaren som ska betala.

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Fallskydd – det här gäller

Arbeten med fallrisker ska alltid riskbedömas, oavsett fallhöjd.

Om det finns risk för att falla två meter eller mer så ska det finnas en arbetsmiljöplan. I den ska det beskrivas hur fallriskerna ska åtgärdas

Vid fallrisker ska arbetsgivaren i första hand välja gemensamma fallskydds­anordningar, exempelvis räcken eller fallskyddsnät, som skyddar flera personer samtidigt.

Om det inte är möjligt ska personlig fallskyddsutrustning användas.

Källa: Arbetsmiljöverket

Ivar Andersen, reporter
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Får firman sparka en anställd som slarvar med skyddslinan?

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig