info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Facket har rätt till lönelistor – även för oorganiserade

Arbetsgivare ska lämna ut identifierbara löneuppgifter till Seko – även för arbetstagare som inte är med i facket, slår Arbetsdomstolen fast. Byggnads Torbjörn Hagelin välkomnar domen.

Kollektivavtal ger ofta rätt till lönegranskningar, där facken får del av personuppgifter. Foto: Mostphotos

Enligt flera kollektivavtal har facken rätt att ta del av lönelistor med personuppgifter för att kunna granska löneförhållandena på en arbetsplats. I vissa fall har man även rätt att se individuella löner för oorganiserade arbetstagare. Det slås fast efter en tvist mellan Seko och Peab Asfalt/Sveriges Byggindustrier.

2016 ville Seko få ut lönelistor från Peab för alla som arbetar på väg- och banavtalets område. Enligt Seko är identifierbara löneuppgifter, även av oorganiserade arbetstagare, nödvändiga för att kunna se om en individ är placerad i rätt löneklass. Peab gick med på att lämna ut listor för fackmedlemmar, men vägrade delge uppgifter om icke anslutna och hävdade att det inte skulle vara tillåtet enligt personuppgiftslagen PUL (som numera upphört att gälla).

Arbetsdomstolen slår nu fast att facket behöver identifierbara löneuppgifter även för arbetstagare utanför avtalet för att kunna tillgodose ”förbundets berättigade intresse av att kontrollera bolagets efterlevnad av löneöverenskommelsen”. AD menar också att Sekos intresse väger tyngre än den personliga integriteten i det här fallet.

Byggnads välkomnar domen eftersom den kan ha bäring på byggavtalets område. Avtalssekreterare Torbjörn Hagelin menar att den är intressant även ur en annan aspekt:

– Domen är principiellt viktig, säger Torbjörn Hagelin. Arbetsgivarsidan ville att Seko skulle tala om vilka som är medlemmar. Men fackförbund vill inte uppge det, för den kunskapen kan missbrukas av oseriösa arbetsgivare.

Peab ska betala 50 000 kronor i skadestånd till Seko samt rättegångskostnader på 380 000 kronor.

Personuppgiftslagen upphörde att gälla den 25 maj 2018, då EU:s dataskyddsförordning GDPR istället trädde i kraft.

Kollektivavtal

På svensk arbetsmarknad ska en arbetsgivare med kollektivavtal i allmänhet tillämpa avtalet för både fackmedlemmar och dem som står utanför, och inte till exempel betala lägre löner till de som saknar avtal, konstaterar AD.

Kristian Borg
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Facket har rätt till lönelistor – även för oorganiserade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig