info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Facket får granska

Byggnads och andra ombud får granska om leverantörerna följer kollektivavtalsliknande villkor i avtal efter offentliga upphandlingar. Konkurrensverket ger klartecken i ett beslut.

Det handlar om den så kallade Vita jobb-modellen i Malmö, som införts för att stävja svartjobb och dåliga villkor. I samband med offentlig upphandling har kommunen låtit fackförbundet Byggnads, granska om leverantörerna har uppföljt det de åtagit sig i avtalet. Det gäller om företagen lever upp till kollektivavtalsliknande villkor, exempelvis rörande ekonomi, skatter, anställningsvillkor, med mera. Detta har skett i ett 30-tal fall.
Svenskt näringsliv har dock ifrågasätt systemet och anmälde ett specifikt fall till Konkurrensverket, som nu har granskat frågan generellt.

Klartecken för ombud

I ett beslut avskriver Konkurrensverket ärendet. Man konstaterar att det är okej för en kommun att använda sig av ombud för att granska om avtalets villkor uppfylls. Det bryter inte mot lagen om offentlig upphandling.
Konkurrensverket konstaterar också att uppföljning av att villkoren följs är viktig.
-Utan uppföljning vet inte kommuner eller andra upphandlande myndigheter om de verkligen fått det som avtalats med leverantören. Rutiner för avtalsuppföljning bör vara en självklarhet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.
Han poängterar att det juridiska ansvaret för att avtalet följs upp ligger på kommunen, men att inget alltså hindrar ett ombud från att göra själva uppföljningen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Facket får granska

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig