info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Facket demonstrerar inför beslut om EU-lag

Nästa vecka röstar riksdagen om EUs nya grundlag. Vänsterpartiet hoppas nu samla 58 ledamöter runt ett krav på att beslutet skjuts upp. Före omröstningen vill de ha garantier för den svenska modellen. Även Byggnads och LO kampanjar för kollektivavtalen i nästa vecka.

Vänsterpartiet startade i går en kampanjvecka inför omröstningen på torsdag. Partiledaren Lars Ohly och riksdagsledamoten Josefin Brink delade ut information på ett bygge i centrala Stockholm. Lagbasen Mikael Högberg träffade inte på dem. Men han säger att det pågår en diskussion på bygget inför omröstningen, utifrån känslan att frågan är viktig.
– Det är ju också en av de frågor som ska tas upp på manifestationen på tisdag, säger han och syftar på att LO ska demonstrera utanför riksdagen.

Demonstrationen ska kräva satsningar för arbetslösa och förbättrade a-kassevillkor, men även att lagstiftningen ändras så att den försvarar fackliga rättigheter och att kollektivavtalen ska gälla lika för alla på arbetsmarknaden. Det är det Mikael Högberg betonar när han ska övertala andra om att gå dit.
– Det handlar ju mycket om våra kollektivavtal. De ska gälla för alla som jobbar i Sverige så att vi kan konkurrera på lika villkor.
För att kunna sätta kraft bakom sådana krav har Byggnads drivit samma linje som vänsterpartiet. Nämligen att den nya EU-grundlagen, Lissabonfördraget, inte ska godkännas innan regeringens utredning om svenska lagändringar presenteras i december. Man vill ha garantier för att systemet med kollektivavtal har rättsligt skydd trots EG-domen i Vaxholmsfallet.

Vänsterpartiets riksdagsledamot Josefin Brink menar att ett uppskjutet godkännande av fördraget även är ett sätt att få makt att kräva ändringar i EG-rätten.
– Allt annat är att spela bort ett kort som man just nu har i sin hand, resonerar hon.
Då socialdemokraterna meddelade att de röstar för fördraget blev möjligheten att det inte röstas igenom försvinnande liten, det krävs 88 nejröster för att det inte ska godkännas.
Nu försöker vänsterpartiet hejda beslutet på en annan väg. Igår lämnade partiet in en så kallad vilandeförklaring inför omröstningen. Där hävdar de att det nya fördraget innebär en så stor förflyttning av makt till EU att principerna för det svenska statsskicket berörs, och att det inte har analyserats tillräckligt.

Om 58 ledamöter stöder förklaringen väcks krav att beslutet skjuts upp i ett år.
Vänsterpartiet räknar med miljöpartiet och hoppas på stöd från kritiska socialdemokrater. Josefin Brink säger dessutom att det finns enskilda borgerliga ledamöter som kan tänka sig att stödja vilandeförklaringen, för att de är kritiska till fördraget på andra punkter än de arbetsrättsliga.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Facket demonstrerar inför beslut om EU-lag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig