info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Facken kritiska till kryphål i Lavalutrednig

Lavalutredningen öppnar för ett kryphål som innebär en risk att utländska företag kan lura svenska fack om de anställdas arbetsvillkor och löner. Det menar Byggnads, tillsammans med LO och TCO i ett remissvar i Lavalutredningen. De vill ha bort den regeln.

Strax före jul presenterades den statliga Laval-utredningen, där utredaren Claes Stråth hade fått i uppdrag att presentera möjligheter att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen, men också anpassa svenska regler efter EG-rätten, efter EG-domstolens dom i Lavalmålet. Detta handlar om konflikten på en byggarbetsplats i Vaxholm, där det lettiska företaget Laval och Byggnads var inblandade.
Efter att utredningen har lagt sitt förslag har facken fått en möjlighet att lämna remissvar.
LO och TCO är nu klara med sitt gemensamma och det kompletteras med ett särskilt yttrande från Byggnads.
Fackförbundet Byggnads beskriver en verklighet där oseriösa utländska företag först gör upp ett avtal med byggnadsarbetarna i hemlandet med sämre löner och anställningsvillkor, än i de svenska kollektivavtalen. Väl i Sverige skriver företagen sedan under svenska avtal, men i praktiken får arbetarna varken rätt löner eller villkor. Det har företagen aldrig haft för avsikt att leva upp till.

Byggnads tycker att utgångspunkten i ett nytt förslag då det gäller utstationeringslagen är bra, eftersom det ger facken möjlighet att ställa krav på utländska arbetsgivare att tillämpa svenska löner och anställningsvillkor på utstationerade arbetstagare.
Men, menar Byggnads, sedan kommer ett förslag som sätter detta ur spel. Det riktas hård kritik mot förslaget om den så kallade bevisregeln. Kritiken gäller att det inte går att ta till stridsåtgärder mot utländska företag som kan visa att de i hemlandet har kommit överens om villkor som är likvärdiga eller bättre än minimivillkoren i det svenska avtalen.
Detta innebär stora risker för fusk, menar såväl Byggnads, som LO och TCO. De ser en stor risk för att företagen kommer att arbeta än mer med dubbla avtal och att falska handlingar kommer att visas upp, som de inte har möjlighet att kontrollera. Samtliga fackförbund kräver att bevisregeln tas bort.
Byggnads menar också att förslaget om bevisregel öppnar för social dumpning. Kan företagen bara presentera ett godkänt avtal i en rättegång så får de rätt, även om det är andra villkor som gäller i praktiken.

Som alternativ menar Byggnads att de utländska företagen kan gå med i arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, då kommer de anställda att omfattas av byggnadsavtalet. Vidare måste facken också i fortsättningen ha rätt att vidta fackliga stridsåtgärder för att få företag att teckna svenska kollektivavtal.
LO och TCO tycker annars i stora drag att inriktningen på utredningens förslag är bra eftersom den innebär att den svenska kollektivavtalsmodellen ska gälla. Merparten av de problem som Lavaldomen har skapat kan lösas inom ramen för den svenska modellen,menar man. Men för att garantera att utländsk arbetskraft likabehandlas med svensk arbetskraft måste också vissa förändringar göras i EU:s lagstiftning, anser facken.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Facken kritiska till kryphål i Lavalutrednig

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig