info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Fackavgiften dubbelt så dyr 2007

Medlemsavgifterna till Byggnads och a-kassan kommer att kosta mer än 600 kronor per månad för nästan alla medlemmar från årsskiftet. Det innebär en fördubbling som till största delen beror på höjd egenavgift till a-kassan.

Avgiften till Byggnads a-kassa höjs vid årsskiftet från 103 kronor per månad till 366 kronor, en höjning med 263 kronor per månad. Den största delen av höjningen är en särskild finansieringsavgift på 250 kronor som orsakas av att riksdagen i december beslutade att a-kassornas medlemmar ska betala en större andel av kostnaderna för arbetslösheten.
Men Byggnads medlemmar drabbas av fler höjda avgifter. Medlemsavgiften till Byggnads centrala verksamhet höjs med 15 kronor från 129 till 144 kronor per månad. Och 13 av Byggnads 29 avdelningar höjer avgiften. Mest höjs avdelningsavgiften i Kristianstad, med 14 kronor per månad.

Sammantaget innebär avgiftshöjningarna att en medlem i Byggnads i Kiruna, som har den högsta avgiften, betalar 644 kronor per månad. Den lägsta avgiften, 598 kronor per månad, får medlemmarna i Örnsköldsvik och Göteborg.
Den sammanlagda kostnadsökningen för avgifterna drygas ut av att riksdagen beslutat att ta bort skattereduktionen för avgifter till fack och a-kassa. Under 2006 minskade skatten med runt 70 kronor per månad på grund av skattereduktionen. Skatten sänktes med 25 procent av fackavgiften och 40 procent av avgiften till a-kassan.
Utöver avgifter till Byggnads centralt, avdelningen och till a-kassan betalar byggnadsarbetare gransknings- och mätningsarvoden eller vvs grundarvode på cirka 350 kronor per månad. Arvodena räknas i procent på inkomsten (1,5 procent i granskningsarvode plus eventuellt mätningsarvode) och är oförändrade under 2007.

Gransknings- och mätningsarvoden räknas fortfarande som en avdragsgill kostnad ur skattesynpunkt. Det innebär de får dras av i deklarationen. Men bara den del som överstiger 5 000 kronor. Riksdagen har höjt ribban för avdrag för övriga kostnader från 1 000 kronor till 5 000 kronor. Det innebär i praktiken att avdragsrätten för gransknings- och mätningsarvoden försvinner för alla som inte själva betalar till exempel verktyg och skyddskläder, andra kostnader som byggnadsarbetare normalt kan räkna in i posten övriga kostnader under inkomstslaget tjänst i deklarationen.
Den sammanlagda effekten av avgiftshöjningar och ändrade skatteregler är att en byggnadsarbetare med normal inkomst, cirka 23000 kronor per månad, får betala upp mot 1 000 kronor per månad i avgifter och arvoden till fack och a-kassa under 2007. Det innebär mer än en fördubbling. Under 2006 var nettokostnaden, efter skattereduktion och avdrag, cirka 450 kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Fackavgiften dubbelt så dyr 2007

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig