info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Få svar på NCC:s arbetsmiljöenkät

NCC:s arbetsmiljöenkät som skickats ut till alla anställda på Bo 01, har nu lämnats in till yrkesinspektionen i Malmö.

Endast 32 svarade på enkäten, som gick ut till en grupp på totalt 60 personer, där både arbetsledare och byggnadsarbetare ingick. Undersökningen visar inte på några signifikanta problemområden och Previa, som gjort undersökningen, bedömer att gruppen som svarat inte behöver något psykosocialt stöd. Den som behöver individuellt stöd får vända sig direkt till Previa.
Gruppen som inte svarat, vet man dock inget om. Enligt uppgift till tidningen tyckte många av byggnadsarbetarna att enkäten inte fyllde någon funktion, den anses inte vara utformad med hänsyn till den speciella situation som råder just nu på Bo 01.
– Det säger en del att nästan hälften av personalen inte svarat. Man kan misstänka att de mår rätt dåligt när de inte ens bryr sig om att svara, säger Ewa Thormählen, yrkesinspektör i Malmö.
Denna vecka ska NCC, utifrån enkäten, redovisa för yrkesinspektionen vilka åtgärder företaget tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön. Efter detta kommer yrkesinspektionen sedan att ställa krav på åtgärder.
– Det blir svårt för företaget att göra en handlingsplan utifrån enkäten när så få har svarat. Jag hoppas att löneförhandlingarna snart blir klara, de är ju roten till arbetsmiljöproblemen, säger Ewa Thormählen.
Något slutligt avtal om lönerna är ännu inte i sikte.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Få svar på NCC:s arbetsmiljöenkät

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig