info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Få medlemmar insatta i nytt storförbund

Drygt 90 procent av medlemmarna i Byggnads vet inte vilka tre förbund som Byggnads eventuellt ska gå samman med. Det visar Byggnads senaste medlemsenkät.

Förbundets ordförande, Hans Tilly, tycker inte att det i dagsläget är något problem att 94 procent av medlemmarna inte vet vilka de tre förbunden är.
– Som det är just nu är det mest förtroendevalda som är insatta i diskussionerna. Siffran visar att vi tänkt helt rätt då vi kommer satsa mycket på information om sammanslagningen, säger Hans Tilly och fortsätter:
– Om sex månader kommer det se helt annorlunda ut. Då kommer betydligt fler veta vad det handlar om, säger Hans Tilly.
Enkäten som gjorts av Byggnads utredningenhet visar att det ändå finns en övervägande positiv inställning till en sammanslagning. 48 procent är klart positiva och 12 procent är klart negativa. En så stor grupp som 41 procent svarade att det inte vet om det är en bra idè att slå ihop förbunden.
När det gäller arbetsmiljön på arbetsplatserna så anser över 80 procent av byggnadsarbetarna att den är bra eller mycket bra. Siffran har förbättrats stadigt de senaste fem åren. 31 procent anser att arbetsmiljön är bättre i dag jämfört med för 5 år sedan, 36 procent tycker att den är oförändrad och 11 procent tycker att den blivit sämre.
En majoritet av byggnadsarbetarna skulle vilja ha flextid. Det gäller främst de som är unga. Men en nästan lika stor del vill att arbetsdagen ska börja och sluta vid fasta tider. I dag har 75 procent av byggnadsarbetarna inga möjligheter att flexa.
Enkäten skickades ut till 1 041 slumpvis utvalda medlemmar. 785 personer, 75,4 procent, svarade vilket är i nivå med tidigare enkäter.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Få medlemmar insatta i nytt storförbund

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig