info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Få koll på Norgepensionen

Här är råden som hjälper dig att få rätt pension från Norge.

Ålderspension

Pensionsåldern är 67 år, men du kan få ut en del innan dess, genom att ansöka om ”förtida uttag”. Pensionen ökar för varje år du jobbar, med 18,1 procent av din norska lön, men den ökar även när du får inkomster från norska socialförsäkringssystemet. Dessa pengar har du rätt till, oavsett bostadsort. Se till att få lönespecifikation. Kolla alltid med skattekontoret att företaget du jobbar på betalar skatt. När det är dags att ta ut pensionen, anmäler du detta till den svenska Pensionsmyndigheten, som kontaktar NAV för att ordna en samordning av dina olika pensioner.

Tjänstepension

Alla norska arbetsgivare är sedan 2006 skyldiga att betala in minst 2 procent av din lön i tjänstepension, detta kallas OTP (obligatorisk tjänstepension). Men även före 2006 var det en del norska företag som betalade in tjänstepension för sina anställda, som en extra löneförmån. Kontakta dina arbetsgivare för att få mer information. Ta reda på vilket försäkringsbolag/finansbolag som förvaltar pensionen. Ansvaret ligger på dig, att ge dig till känna, så att du får ut pengar från detta bolag.

Avtalspension

Om du arbetar i ett företag med kollektivavtal och har jobbat väldigt många år i Norge, kan du ha rätt till avtalspension AFP (avtalefestet pensjon). Denna pension syftar till att ge arbetstagare möjlighet att gå i pension redan när man är 62 år. Man måste ansöka om AFP medan man fortfarande är anställd. Man måste ha jobbat i Norge i ett (eller flera) företag med kollektivavtal, sju av de sista nio åren före 62 år. Man måste också ha en ålderspension från Norge, plus AFP, som tillsammans uppgår till cirka 170 000 kronor. Läs mer här: www.afp.no/hva-er-afp, eller ring NAV kontaktsenter Pensjon: 0047-55 55 33 34. NAV kan göra en pensionsberäkning åt dig.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Få koll på Norgepensionen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig