info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Få byggelever redo för högskola

Bygg- och anläggningseleverna tar gymnasieexamen i högre grad än andra yrkeselever. Däremot ligger de betydligt lägre än snittet när det gäller att lämna gymnasiet med behörighet till högskola.

I våras gick den andra omgången gymnasieelever ut skolan enligt den nya läroplan som infördes 2011. Den innebär bland annat att man kan få en gymnasieexamen om man klarat ett visst antal kurspoäng samt har godkänt i vissa ämnen. 73,7 procent av alla som började på ett nationellt gymnasieprogram hösten 2012 lämnade i våras utbildningen med en examen. Det visar statistik från Skolverket.
På yrkesprogrammen, där bygg- och anläggningsprogrammet ingår, var andelen med examen lägre; 69,9 procent. Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet har ett gott resultat, 74,9 procent av de eleverna gick ut med en examen i våras. Inget annat yrkesprogram hade en större andel elever med examen.
En examen från ett högskoleförberedande program ger automatiskt behörighet till att studera vidare på högskolenivå. På yrkesprogrammen däremot måste man själv välja till kurser för att få högskolebehörighet. På bygg- och anläggningsprogrammet är det endast en av fyra elever med en examen som även gått ut med högskolebehörighet. Bland alla gymnasieelever med en examen från ett nationellt program hade 79,9 procent högskolebehörighet i våras, på yrkesprogrammen generellt låg andelen på 40,5 procent.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Få byggelever redo för högskola

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig