info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Få bukt på fukten

Brukar du springa omkring på bygget och ta ansvar för att täcka virket åt alla slashasar? Nu är det slut med det. Här en enkel guide som visar hur virket ska hanteras på bygget

KONTROLLERA FUKTKVOTEN
Mycket kan hända med virket under transporten till bygget. Bland annat kan det bli fuktskadat. I extremfallen kan virket redan ha börjat att mögla.
– I en bra process så har du en mottagningskontroll där det görs en fuktmätning. Det kräver lite specialmätare och en viss kunskap. Det här brukar skötas av arbetsledningen, säger fuktspecialisten Peter Brander.
Notera att virket kan vara fullt av påväxt utan att det syns. En tumregel för byggnadsarbetarna på bygget är att om det går att se möglet med blotta ögat så ska virket inte användas.

GÖR EN KVALITETSCHECK
Kontrollera att du fått det virke som du beställt. Dels när det gäller dimensioner och dels när det gäller virkeskvalité. Alltså att det har rätt kvalitetsklass.
Om det handlar om känsligt virke som till exempel massivt trägolv är det superviktigt att man får rätt fuktighet. Ett problem i sammanhanget är att sågverkens märkeslappar har en tendens att ramla av under transporten.

HELT EMBALLAGE
När virket kommer till bygget se då till att emballaget är helt. Om inte måste det täckas. Är virket torrt kan det vara helt inplastat och ligga hur länge som helst. Byggvirke med reglar till stommar har en högre fuktighet och tål inte att ligga i helplastade paket förutom någon enstaka vecka.

UPPALLNINGEN
Hur tätt pallningen ska ligga under virkeshögen beror på dimensionen på virket. Men 1 200 mm är ett vanligt mått. Höjd från marken ska vara minst 150 millimeter. Det går att ha ett kortare avstånd om det finns ett markavdunstningsskydd.
– Ett exempel där är en asfalterad yta, men det får inte stå något vatten på asfalten för då avdunstar vattnet upp mot träet, säger Peter Brander.

BRA VENTILATION FÖR UTOMHUSVIRKE
Täck med en presenning. Det är viktigt med torr luft och bra ventilation. Problem kan uppstå när det blir sol på paketet. Det kan då bli för varmt, vilket ökar risken för kondens. Att i det läget lyfta av presenningen för att torka virket i solen kan vara riskabelt. Om virket är lite klenare kan det slå sig.

SKYDD MOT NEDERBÖRD
Byggvirke tål en del regn så en skur är inte hela världen om ytan får torka snabbt igen. Många gånger är det värre med fukt som bildas under presenningen. Ett vanligt misstag är att täcka virket med en presenning som ligger ner till marken runt hela virkeshögen. Då fångar presenningen upp all fukt som finns i marken och då blir virket fuktigt.
Täck istället virket genom att rulla upp överskottet av presenningen på en regel. Fäst sedan regeln en bit över marken. Då kan luft blåsa in under paketet.

SKYDD MOT SOLEN
Får du sol på virket kommer det torka väldigt mycket på solsidan vilket innebär att det är stor risk för att virket slår sig.
En annan nackdel med för mycket sol är att UV-strålningen bryter ner virkesytorna snabbt och det leder till sämre vidhäftning vid målning.
Hur är det då vid uppsättning av lite stolpskog på en sommarstuga en solig sommardag. Presenning på eller av?
– Det går bra att ta av täckningen eftersom det hela tiden plockas från högen vilket innebär att varje lager endast blir exponerat av solen under en kortare tid, säger Peter Brander.

SKYDD MOT SMUTS
All kontakt med jord kan vara förödande för virket. Det finns risk för att virket blir smittat med mögel och bakterier.
– Det är ju vanligt vid villabyggen att virkeshögarna läggs ut i matjorden runt huset. Därför är det så viktigt med uppallningen på minst 150 millimeter, säger Peter Brander.
Påväxt på virke måste tas bort mekaniskt genom typ slipning eller hyvling. Att sopa bort smutsen räcker inte – eventuella mögelsporer kan då finnas kvar.

TÄNK PÅ!

Alla har vi varit där. Presenningen täcker inte hela brädhögen med löpande längder. Vad göra? Jo. Skaffa en större eller en presenning till. Om det regnar på ändarna som sticker ut och det är varmt ute är sannolikheten för mögeltillväxt stor inom bara några dygn.
Virke som inte är helplastat och som ska användas inomhus ska även lagras inomhus. Orsaken är att det skiljer i fuktighetsnivå mellan inomhus- och utomhusmiljöer. Virke som flyttas från en fuktigare miljö till en torrare kommer att krympa.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Få bukt på fukten

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig