info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Byggnads v19 980×240 v19

Expertens förslag för fler byggjobb: Här bör staten satsa

Corona-epedemin drabbar mindre byggföretag hårt. Nu föreslås ett rotstöd till hyresmarknaden som kan lyfta de mindre byggföretagen.

3 600 medlemmar i Byggnads drabbades av uppsägningar eller övergick till korttidsjobb/permittering under april och maj. Eftersom siffrorna endast avser medlemmar i Byggnads innebär det att siffran över antalet uppsagda bör vara långt högre.

– Vi får signaler från kommunerna om att befintliga projekt rullar på, men att det kan bli problem med finansieringen av nya projekt framöver. Kommunerna har blivit fattigare på grund av coronaepedemin, säger Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Han har ett tydligt förslag som fyller ett behov i kommunerna och som samtidigt skapar jobb: ett rotstöd riktat mot hela hyresmarknaden.

– Det finns ett stort bestånd med äldre bostäder i Sverige som behöver rustas upp. Många av dem behöver anpassas för att passa äldre personer. Energieffektivisering är ett annat behov i det äldre bostadsbeståndet.

Han pekar på att det kommer att ha en positiv effekt för att få igång hjulen på just byggområdet. Det ger ringar på vattnet i form av nya jobb inom andra sektorer till exempel ökad efterfrågan på insatsvaror, maskiner, olika underentreprenörer och leverantörer.

Johan Lindholm, ordförande för Byggnads, gick i våras ut och varnade för att ett stort antal mindre byggföretag riskerar att gå i konkurs på grund av  minskad efterfrågan.

– Tittar man på vad som händer med mindre och medelstora företag så har man märkt en väldigt kraftig inbromsning av projekt. Det beror bland annat på att privatpersoner avbokar jobb, exempelvis på grund av rädsla för att bli smittade.

Ett sätt att bidra till branschen är att tidigarelägga statliga och kommunala investeringar, menar Johan Lindholm.

Företrädare för Byggföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt- och ventföretagen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna och Måleriföretagen gick förra månaden ut i en debattartikel och krävde en återgång till ett rotavdrag på 50 procent förra månaden. ”Regeringen bör även överväga att höja rotavdraget till 75 procent under en begränsad tidsperiod” skrev de i artikeln.

Finansminister Magdalena Andersson sade i en intervju i Byggnadsarbetaren den 27 april att hon vill kickstarta ekonomin med hjälp av byggbranschen.

– Byggbranschen är en viktig motor i svensk ekonomi. Om byggnadsarbetare har jobb sätts även andra yrkesgrupper i arbete. Så att satsa på byggandet kommer vara i fokus för att få igång landet. Sedan har vi ett enormt behov att bygga. Det kommer inte finnas någon brist på idéer när det gäller satsningar.

Bygginvesteringar som Magdalena Andersson ser framför sig i den här kickstarten gäller bland annat satsningar på klimatet. Det kan handla om renoveringar för att göra miljonprogramsbostäder klimatsmarta och gröna infrastrukturprojekt. Hon vill även lägga pengar på fler bostäder, äldre- och studentboenden.

Annons
Brandskyddsföreningen 250×600 v19

Du läser: Expertens förslag för fler byggjobb: Här bör staten satsa