info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Expansivt solcellsbolag får hård kritik: "Skrämmande"

800 anställda i en starkt expansiv bransch. Men solskenshistorien har fläckar. Arbetsmiljöverket har gång efter annan beslutat om förbud mot bolaget.

Här blev det ett omedelbart förbud på en av Sesols arbetsplatser. Den låg i Tystberga i Nyköpings kommun och förbudet kom i slutet av 2021. Foto: Arbetsmiljöverket

Sesol AB från Jönköping har vuxit i rask takt på den starkt expanderande solcellsmarknaden. Företaget startade så sent som 2019, arbetar med montage och uppger på hemsidan att de har runt 800 medarbetare.

Men mitt i expansionen finns problem med säkerheten på flera håll då det gäller fallskydd. Även flera olyckor har inträffat, däribland en elolycka och en person klämde händerna allvarligt med en tung ställningsdel.

– De bryter systematiskt mot reglerna och det kommer att hända fler olyckor om de fortsätter så här, säger arbetsmiljöinspektör Emil Gustafsson.

Totalt har företaget fått åtta omedelbara förbud rörande fallrisker sedan december 2021. Men sju av dem har upprättats av Arbetsmiljöverket bara sedan förra året.

Det är ovanligt att ett företag på det här sättet nonchalerar riskerna

Emil Gustafsson har varit på sex av dessa byggen i Örebrotrakten, Kumla och Karlstad. Alla förbuden rör livsfarliga fallrisker. Parallellt har Sesol fått ytterligare ett omedelbart förbud av samma orsaker i Jönköping.

– Det är ovanligt att ett företag på det här sättet nonchalerar riskerna och bara upprepar samma fel om och om igen. Arbetarna utsätts för fara eftersom de riskerar att falla från hög höjd, säger Emil Gustafsson.

Han tar som exempel arbeten vid en villa i Örebrotrakten förra tisdagen.
– Där befann sig två montörer på taket. Båda hade fallskyddsselar men var inte inkopplade, berättar han.

När personalen redogjorde för hur de skulle använda fallskydden stod det klart att det inte skulle skydda mot fallhöjden som var 3,6 meter.

Samtidigt saknades fasta skydd mot fall på taket och det var stora fel i den ställning som användes, precis som på andra ställen. Bristerna består bland annat av:

  • Felaktig montering av ställningen.
  • Inga beräkningar gjorda av hållfastheten.
  • Inga godkända, förtätade, räcken som tar emot och skyddar om man faller från taket.
  • Inga gavelskydd
  • Inga godkända tillträdesleder upp till taket. Stegar används i stället för trappor.

Problemen har varit likartade på flera andra arbetsplatser och på ett ställe var fallhöjden hela 8,5 meter.

Och vid det senaste förbudet, i torsdags förra veckan, träffade han för andra gången under den veckan på samma arbetslag.

– Det är skrämmande nonchalant att man trots ett förbud tidigare i veckan fortsätter jobba på samma sätt.  De befann sig på taket och jobbade med att förbereda för montage av solceller. De hade ingen personlig fallskyddsutrustning alls och där en av dem befann sig, var det ingen ställning överhuvudtaget, säger Emil Gustafsson.

”Montörerna riskerar att falla och skada sig illa” säger inspektör Emil Gustafsson. Denna arbetsplats fick beslut om omedelbart förbud i slutet av förra året.

Inom Arbetsmiljöverket finns en oro över de allvarliga bristerna på Sesols arbetsplatser. Ett möte har hållits med sektionschefer i flera regioner som diskuterat hur man ska komma åt problemen. Hos myndigheten finns över 100 handlingar upprättade i ärenden som rör företaget.

Även flera olyckor har utretts eller utreds av Arbetsmijöverket.

  • Den 29 november 2021 i Skillingaryd, skulle en montör göra en inmätning på ett tak. Montören halkade på det snöiga och isiga taket och vred om knät. Personen slog även huvudet i taket.
  • Den 28 september 2022 i Jönköpings län fick en montör allvarliga handskador då en trappa i en byggställning skulle plockas ner. Montören halkade då han lossat trappan och skulle lyfta ner den till kollegan. Personen höll kvar trappan för att inte träffa kollegan som var under och klämde händerna mellan trappan och kortbommen i ställningen. Montören krossade ena tummen och fick senskador och klämde samtliga fingrar. Båda händerna måste sys med flera stygn. Olyckan utreds av Arbetsmiljöverket.
  • Den 29 november 2022 träffades en montör av en ljusbåge på en arbetsplats i Sorunda, utanför Nynäshamn. Kabeln kom även mot personens käke vilket orsakade ett brännmärke. Kollegan hörde ett skrik och såg kollegan liggande på marken. Kablarna var inkopplade i solpanelerna vilket innebar att de var spänningsförande.

– Vi kommer att ställa krav mot företaget , säger arbetsmiljöinspektör Annika Gladh, som utreder olyckan.

Emil Gustafsson reagerar över att många av de anställda han mött är oerfarna.
– Personalen uppger att de genomför en fyra dagars utbildning i Jönköping, som innehåller allt från 9 meters ställningsbyggande till personlig fallskyddsutrustning, montering av solcellspanel, svagströmsutbildning med mera. De allvarliga bristerna på arbetsplatserna indikerar på sviktande kunskaper i de risker personalen utsätts för.

En av de besökta arbetsplatserna med brist på fallskydd.

Han ser också en risk för kommande belastningsskador bland Sesols personal.
– Montörerna hantlangar upp paneler som väger mellan 22 och 30 kilo, Det finns en mängd risker kopplade till denna metod, dels är det de ergonomiska riskerna och dels att de tappar något på folk nedanför. Det är inte en metod som anses ok när vi står i 2023 och det finns en mängd olika tekniska hjälpmedel på marknaden, säger han.

Men hur kan det ha blivit så många fel? Emil Larsson, delägare i Sesol AB, svarar i ett mail.

Varför har ni haft så stora brister då det gäller fallskydd på arbetsplatserna?

”Vi är ett förhållandevis stort solcellsmontageföretag och anser det inte vara rättvisande att vi haft ’stora brister’. Vi gör tusentals takmontage årligen och olycksfrekvensen i förhållande till antal montage är tack och lov mycket låg.”

Han skriver att företaget har långtgående rutiner för hur man jobbar med fallskydd, utför riskbedömningar och hur man som arbetstagare ska använda sin skyddsutrustning. Vidare att arbetstagare utbildas i både fallskydd och ställning. ”Vi är på rätt väg men har tyvärr fortfarande enstaka fall där det uppkommit situationer som har bidragit till brister i fallskyddet”.

Företaget har fått information av Arbetsmiljöverket om att en viss del av deras ställningar inte uppfyller kraven.
”Detta är oroande eftersom vår leverantör påstår att ställningskonstruktionen uppfyller gällande arbetsmiljökrav och säkerhetsföreskrifter. Vi undersöker detta nu och arbetar för att få klarhet i var brister föreligger och vilka åtgärder vi snabbt kan vidta”

Företaget har, enligt Emil Larsson, gjort flera åtgärder för att leva upp till Arbetsmiljöverkets krav. Däribland anlitat en arbetsmiljöspecialist som bland annat arbetar med att säkerställa en god arbetsmiljö. Företaget har vidare införskaffat andra typer av skyddsutrustning.

Han säger att personalen informerats om förändringar och nya rutiner gällande fallskydd.

Emil Larsson säger sig vilja gå i bräschen för hur ett företag inom solcellsbranschen arbetar säkert:

”Vi har mer än tredubblat antalet skyddsronder som våra skyddsombud skall utföra under 2023”

Gå med i Facebookgruppen Arbetsmiljö på bygget och få de senaste nyheterna i ditt flöde.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Expansivt solcellsbolag får hård kritik: "Skrämmande"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig