info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Europakampanj mot fallolyckor

Fallolyckorna är en av den vanligaste olycksriskerna i byggbranschen. Därför inleds en kampanj där fallriskerna granskas både i Sverige och resten av EU.

– På sikt hoppas vi kunna minska fallolyckorna i byggbranschen. Vi vill informera och öka kunskapen om riskerna för dessa olyckor, säger projektledaren Maud Granström, arbetsmiljöinspektör i Luleå.
– Vi har en förhoppning om att man redan på projektstadiet ska ta hänsyn till fallrisken och styra upp det.

Men det blir inte bara arbetsplatserna i Sverige som granskas utan inom hela EU. Ledningarna för EU-ländernas tillsynsmyndigheter inom arbetsmiljö har beslutat om en gemensam kampanj i år.
I hela EU svarar fall för 40 procent av byggarbetsolyckorna. De leder oftare till dödsfall eller allvarligare skador än andra typer av olyckor.
I Sverige utgör fallen cirka 30 procent av det totala antalet arbetsolyckor som anmäls. Det visar statistik från 2001. Sedan 1997 har de ökat med 24 procent, med hänsyn taget till antalet sysselsatta i branschen.

Den som får ett uppdrag, som planerar eller ansvarar för ett byggprojekt är skyldig att i förväg undersöka vilka risker som byggprojektet innebär. Den skyldigheten finns inskriven i EU-direktiv och i alla medlemsstaters lagstiftning.
Därför riktar sig kampanjen mot dem som har arbetsmiljöansvaret; som byggherrar, projektörer och entreprenörer på byggarbetsplatser.

Mellan den 2-13 juni, samt den 8-19 september kommer arbetsmiljöinspektörer att genomföra inspektioner runtom i Sverige. Med hjälp av gemensamma checklistor kommer inspektörerna att kontrollera hur fallrisker bedöms och åtgärdas. Särskilda informationsinsatser kommer också att göras. Till exempel kommer arbetsgivarna att få brev om fallrisker.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Europakampanj mot fallolyckor

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig