info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EU underkänner Byggnads avtal

Cirka 9 000 hängavtal som Byggnads tecknat med företag som inte är med i arbetsgivareorganisationer måste ändras. Europarådets ministerkommitté kräver att den svenska regeringen agerar så att avtalen inte kränker individens rätt.

I cirka 4 700 av Byggnads cirka 9 000 hängavtal står det att de anställda ska vara med i facket. De övriga 4 300 har en mildare formulering som säger att det är en fördel om de anställda är med i facket.
Båda de här formuleringarna strider mot individens rätt att stå utanför organisationer. Det anser Europarådets ministerkommitté, som kräver att regeringen ser till att formuleringar av den här typen försvinner ur avtalen.
– Vi väntar att näringsdepartementet kallar till ett möte där de klargör vad vi ska ändra på, säger Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericson.

Han hade hoppats på att den mildare formuleringen skulle anses acceptabel.
– Vi har inte tillämpat den hårda regeln och vi har skrivit en mildare regel i alla de avtal vi nytecknar. Det vi hade hoppats på är att slippa det stora jobbet med att begära omförhandlingar av alla 9 000 avtalen, säger han.

Regeringen har fått två år på sig, till halvårsskiftet 2005, för att få bort de så kallade organisationsklausulerna.
Gustav Herrlin, på Sveriges Byggindustrier, BI, tycker att den tiden är för lång. Han säger till tidningen byggindustrin att organisationsklausulerna är en skamfläck som måste tvättas bort snabbare än så.

Också frågan om Byggnads granskningsavgifter har behandlats i ministerkommittén. BI har hävdat att avgifterna är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
Ministerkommittén uttalar nu att avgifterna i sig är förenliga med EU-stadgan under förutsättning att de används till lönegranskning. Kommittén anser sig inte kunna bedöma om så är fallet.
– Arbetsdomstolen, AD, har i en dom konstaterat att granskningsavgifterna används till det de ska och att de är förenliga med EU-stadgan, kommenterar Gunnar Ericsson det uttalandet.

Han tolkar kommitténs uttalande som ett okej till granskningsavgifter. Den tolkningen håller inte BI med om.
Gustav Herrlin säger till Byggindustrin att man nu ska visa att Byggnads använder granskningsavgifterna till annat än lönegranskning. Han är övertygad om att Byggnads bryter mot gällande regler.
Frågan om granskningsavgifterna kommer eventuellt också att prövas i Europadomstolen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EU underkänner Byggnads avtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig