info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EU Personal AB - nytt bemanningsföretag

Företagets affärsidé är att hyra ut utländsk arbetskraft. Billigt. EU Personal AB har inget kollektivavtal och marknadsför sig som ett företag som kan sänka lönekostnaderna med 20-50 procent.

EU Personal AB har kontor i Estland, Polen och Stockholm.
I Estland arbetar tre personer med rekrytering, i Polen en person, och i Stockholm sitter övrig administrativ personal.
Mycket av företagets marknadsföring sker med hjälp av inhyrda telefonförsäljare.
I övrigt vill inte Emil Hansson, som är verksamhetsansvarig, säga hur många anställda företaget har.

– Vi finns framförallt inom bygg, industri, lager, fastighetsservice och städ. Men den största efterfrågan finns bland annat inom byggsektorn. De största kunderna hyr mellan fem och tio arbetare, säger han.
De yrkeskunskaper som efterfrågas mest är snickare, murare, grovarbetare, sanering, rivning och städ.
-Vi har tillgång till obegränsade resurser via våra kanaler i Estland och Polen. Men vi ska växa långsamt. Allt eftersom efterfrågan ökar rekryteras fler personer.

EU Personal AB hyr inte ut
byggnadsarbetare för kortare perioder utan kunden betalar för minst fyra veckors arbete.
Kostnaden för den som hyr en grovarbetare, och samtidigt ordnar ett boende åt denne, är 139 kronor plus moms.
– Vi har höga krav på boendet, det ska vara moderna faciliteter och eget rum att sova i, säger Emil Hansson.
En person med specialkunskaper, exempelvis en snickare, kostar cirka 160 kronor plus moms att hyra, om bostaden ordnas.

EU Personal AB är inte med i någon arbetsgivarorganisation och har heller inga avtal med något fackförbund.
– Vi funderar på om vi ska gå med i Almega, men där finns de tunga bemanningsföretagen som inte jobbar med utländsk arbetskraft och vi vet inte hur de ser på oss, säger Emil Hansson.
-Under nästa år kommer vi nog att gå med i någon arbetsgivarorganisation, tillägger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EU Personal AB - nytt bemanningsföretag

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig