info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

EU-minister kräver svensk minimilön

EU-kommissionären Charlie McCreevy sade på onsdagen att han stödjer det lettiska företaget Laval i EG-domstolen. EU:s regler talar om minimilöner, sade han till Sveriges Radio.

Den irländske EU-kommissionären Charlie McCreevy gjorde på onsdagen ett utspel i frågan om Byggnads rätt att blockera det lettiska företaget Laval un Partneris projekt i Sverige. Enligt McCreevy innebär det så kallade utstationeringsdirektivet att det krävs nationella regler om minimilöner.
Kommissionären, som ansvarar för EU:s inre marknad, sade till Sveriges Radio att kommissionens jurister kommer att presentera den tolkningen av direktivet i EG-domstolen. Enligt EU-kommissionens kontor i Stockholm innebär uttalandet inte ett ställningstagande i sakfrågan från kommissionen i dess helhet.
– Någon sådan roll har inte kommissionen i den rättsliga prövningen, säger Louise Bernstein.

Åsikten från EU-kommissionens konkurrensminister, Charlie McCreevy, är ändå betydelsfull eftersom han som kommissionär har som uppgift att se till att medlemsländerna följer EG-rätten. Helt klart är att han tolkar utstationeringsdirektivet på ett annat sätt än den svenska regeringen när han slår fast att direktivet tydligt anger att det krävs nationell lagstiftning om minimilöner. Något som alla svenska politiska partier och parterna på arbetsmarknaden i Sverige hittills avvisat med hänvisning till att kollektivavtal fyller den funktionen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: EU-minister kräver svensk minimilön

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig